Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Gårdsräkenskaper

Löfstads säteris arkiv

Räkenskaperna har uppdelats, dels i en grupp äldre räkenskaper från senare delen av 1700-talet samt spridda räkenskaper från förra delen av 1800-talet (D I), dels i en yngre grupp, som växt fram i samband med den modernisering av jordbruket, som inleddes efter Charles Emil Pipers övertagande av Löfstad efter år 1855 (D II), dels i en grupp sena hushållsräkenskaper (D III).