bild
Serie

Räkenskaper för kyrka, verifikationer

Ny kyrkoarkiv

Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.