För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Grums kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Se även serie O II.

 Serier (1 st)

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11902 – 1930Handl. ang. kyrkans brand 1927, återuppbyggnaden, m.m. 
21914 – 1958Försäkringshandl. 1914-1958, personalförsäkringar 1923-1945. Småkyrkorörelsen i Grums församling, S:t Mikaelskapellet i Gamla Slottsbron, S:t Birgittakapellet i Orrby. Ritningar och skrivelser. 
Se: SE/VA/13163/O II/131966Handl. ang. klockstapeln vid Solbergskyrkan. 
31968 – 1979Finnes 1968, 1979. Handl. ang. Grums kyrkas renovering, bårhus, personalbyggnad, församlingshem 1968 samt kyrkans renovering 1979. 
41973 – 1974Handl. ang. förbättrings- och isoleringsarbeten i Grums kyrka (bl. a. vinden) samt brandskyddsåtgärder (sprinkleranläggning). 
51944 – 1965Brandförsäkringar, handl. ang. fasadbelysning, grävnings- och ledningsarbeten, teleförbindelse kyrkan - Solhagen, kyrkoorgel samt elkontakt. 
61989 – 1994Handl. ang. utbyggnad av Grums kyrka, renovering av sakristia, orgel, områdesbestämmelser samt arkeologisk rapport 1994. 
71996Renovering av Grums kyrkas torn.