Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till skolrådets protokoll och andra handlingar rörande skola

Fryksände kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13131/J II/11843 – 1860Skolreglementen för Fryksände och Östmark. 
Se: SE/VA/13131/J II/11859 – 1860Uppgifter om folkundervisningen. 
Se: SE/VA/13131/C I/81887Skolärenden att föredraga för skolråd och lärare. 
11863 – 1925Handl. enligt särskild specifikation i bunten. 
21875 – 1928Handl. enligt särskild specifikation i bunten. 
31888 – 1910Förteckning över skolpliktiga barn. Med uppgift å lärarna och antalet lärljungar 1888-1889. 
41900 – 1930Handl. enligt särskild specifikation i bunden. Häri även protkoll vid gemensamt sammanträde med skolråd och lärare 1911-1913 samt protokoll vid lärarkårens sammanträde 1913. 
51904 – 1916Förteckning över skolpliktiga barn. 
61905 – 1913Handl. rörande folkskolläraren, klockaren och organisten Ekstams avsättning. 
71912 – 1915Byggnadkommitténs för Torsby skolhus protokoll och handl. Häri även arkivkommitténs handl. 1913-1914, kyrkogårdskommitténs handl. 1920-1923, prästgårdskommittérades protokoll 1928, räkensakpsutdrag rörande kyrkobyggnad coh prästgårdars underhåll 1892-1900, verifikationer till kyrkobyggnaden 1896-1897, räkensakper för Fryksände prästgårds reparation 1899-1908, verifikationer till arbeten på kyrkogården 1924, räkenskapsutdrag rörande Ahlströmska fondens ställning 1871, verifikationer till församlingsbiblioteket och skolbiblioteket 1922, verifikationer till församlingshuskassan 1923-1931 samt verifikationer till vattenlednings framdragande till prästgården 1924. 
81914 – 1931Skolrådets och fortsättningsskolstyrelsens handl. 
91917 – 1921Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1905. 
101917 – 1921Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1906. 
111917 – 1921Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1907. 
121917 – 1922Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1908. 
131917 – 1922Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1909. 
141917 – 1922Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1910. 
151918 – 1922Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1911. 
161919 – 1922Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1912. 
171920 – 1922Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1913. 
181921 – 1922Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1914. 
191922Inb. Förteckning över barn i skolåldern. Födda 1915.