bild
Serie

Extraherade balanser ur bondeböckerna

Vedkontorets arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Serien inbunden, defekta band kapslade.
Även efter huvudkontorets inrättande 1789 fördes särskilda avräkningsböcker vid vedkontoret; i huvudkontorets huvudböcker finns ett konto, benämnt "Räkning öfver Uttag och Förtjenst efter Wede Contoirets Afräknings Bok" el liknande. Serien ingick tidigare i serien G12 Avräkningsböcker I ("Bondeböcker").

ReferenskodTidAnmärkning 
8001695-1790Spridda år.