Torsdag den 24 maj kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Extraherade balanser ur bondeböckerna

Vedkontorets arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Serien inbunden, defekta band kapslade.
Även efter huvudkontorets inrättande 1789 fördes särskilda avräkningsböcker vid vedkontoret; i huvudkontorets huvudböcker finns ett konto, benämnt "Räkning öfver Uttag och Förtjenst efter Wede Contoirets Afräknings Bok" el liknande. Serien ingick tidigare i serien G12 Avräkningsböcker I ("Bondeböcker").

ReferenskodTidAnmärkning 
8001695-1790Spridda år.