bild
Serie

Räkenskaper för kyrka, verifikationer.

Attmars kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (82 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11705 – 1801Kapsel. Spr. år.
Lev. 80/1976, 13/1984.
Inneh. även:
Flyttningsattester 1816-1817, 1823.
Lysnings- och vigselattester 1790, 1792, 1798, 1800-1803.
Tacksägelser 1716, 1730.
Kungörelse ang. visitation 1856.
Kyrkoräkenskaper 1772.
Vinsädesräkenskaper 1744, 1780-1783, 1793.
Fört. över utdebiterade avgifter för nattvardsvin 1773.
Kyrkobyggnadskassans verifikationer 1760-1763.
Visitationsprotokoll 1868 3/11, 5/11.
Bänklängd 1752, 1756.
Kostnadsförslag för restaurering av Attmars kyrka 1778.
Inventarium efter båtsman Abraham Brask 1760.
Roteringslängd för båtsmanshållet 1786.
Auktionsprotokoll efter Christina Persdotter 1788.
 
21803 – 1893Kapsel. Spr. år.
Lev. 23/1970.
I särskild fascikel räkning och redogörelse för förmynderskap 1811-1841,
1857-1858, verifikationer för orgelbyggnad 1856-1858, 1862, förteckning
över utbetalda medel för kyrkogårdens utvidgning 1886-1890, verifikationer
till prästgårdsbyggnadskassan 1891.
Inneh. även:
Kartbeskrivning över prästbordets fäbodskog 1775.
Bouppteckning 1842.
Lysningssedel 1803.
Kungl. brev ang. komministerboställe i Specksta 1859.
K.B.:s utslag i mål mellan Attmars kyrkokassa och W. Thelberg i Vattjom m.
fl. 1884, 1885.
Kungl. brev ang. nyläsarna 1844.
 
31870 – 1919Diverse rörande räkenskaperna, 1870 och 1898.
Prästlönekassan med flera kyrkokassans verifikationer, 1890-1896.
Ecklesiastika uppbördsmedel, 1890-1919.
Kyrko- och byggnadskassans med flera verifikationer, 1897-1907.
Kyrkans verifikationer, 1902.
Verifikationer till kyrkokassan, byggnads- och prästlönekassan, 1906-1909.
 
41908 – 1920Verifikationer till kyrkokassan, byggnads- och prästlönekassan, 1908, 1910-1913.
Verifikationer till församlingsbiblioteket, 1909.
Kyrkokassans, prästlönekassan med flera verifikationer, 1913-1917.
Kyrkokassan, byggnads- och prästkassans verifikationer, 1916-1920.
 
51921 – 1928Kyrkokassan, byggnads- och prästkassans verifikationer, 1921-1922, 1927-1928.
Kassaverifikationer år 1928, nr. 1-418, den 2/1-1/11.
 
61937 – 1946Verifikationer till kyrkoräkenskaperna samt prästlönekassan, 1937-1939.
Kassaverifikationer, 1942-1946.
 
71947 – 1948Kassaverifikationer för Attmars församlings- och Attmars pastorats kassor. 
81949 – 1950Kassaverifikationer för Attmars församlings- och Attmars pastorats samtliga kassor. 
91951 – 1959Kassaverifikationer för Attmars församlings- och Attmars pastorats samtliga kassor, 1951.
Lönekvittenser, inbetalda revisioner, 1951-1957.
Täljåslätts elektriska bolag, 1951-1959.
 
101952 – 1953 
111954 – 1955 
121956 – 1957 
131958 – 1959 
141960 
151961 
161962 
171963 – 1964 
181965 
191966 
201967 
211968 
221969 
231969 – 1973Kopior av kontoutdrag, inkomster & utgifter, 1964-1973.
Kopior av räkningar & kontobesked, 1969.
Kopior av kontoutdrag (fakturor), 1972.
 
241970Verifikationer nr 1-470. 
251971Verifikationer nr 1-483. 
261972Verifikationer nr 1-442. 
271973Verifikationer nr 1-487. 
281974Verifikationer nr 1-382. 
291975Verifikationer nr 1-216 
301975Verifikationer nr 217-425 
311976Verifikationer nr 1 -401 
321977Verifikationer nr 1-346 
331977 – 1978Verifikationer nr 347-449 (1977), 1-193 (1978) 
341978Verifikationer nr 194-439 
351979Verifikationer nr 1-336 
361979 – 1980Verifikationer nr 337-450 (1979), 1-141 (1980) 
371980Verifikationer nr 142-472 
381980 – 1992Kopior av räkningar 
391981Verifikationer nr 1-368 
401981 – 1982Verifikationer nr 369-588 (1981), 1-178 (1982) 
411982Verifikationer nr 179-542 
421983Verifikationer nr 1-537 
431984Verifikationer nr 1-224 
441984Verifikationer nr 225-400 
451984Verifikationer nr 401-599 
461984Verifikationer nr 600-881 
471985Verifikationer nr 1-400 
481985 – 1986Verifikationer nr 401-600 (1985), 1-256 (1986) 
491986Verifikationer nr 237-536 
501987Verifikationer nr 1-496 
511987 – 1988Verifikationer nr 497-622 (1987), 1-173 (1988) 
521988Verifikationer nr 174-640 
531989Verifikationer nr 1-317 
541989Verifikationer nr 318-679 
551990Verifikationer nr 1-266 
561990Verifikationer nr 267-639 
571990Verifikationer nr 640-800 
581991Verifikationer nr 1-399 
591991Verifikationer nr 400-887 
601992Verifikationer nr 1-403 
611992Verifikationer nr 404-823 
621993Verifikationer nr 1-313 
631993Verifikationer nr 314-570 
641993Verifikationer nr 571-811 
651994Verifikationer nr 1-211 
661994Verifikationer nr 212-507 
671994Verifikationer nr 508-841 
681995Verifikationer nr 1-342 
691995Verifikationer nr 343-775 
701996Verifikationer nr 1-379 
711996Verifikationer nr 380-667 
721996Betalda fakturor LUCAS 1-310 
731997Verifikationer nr 1-443 
741997Verifikationer nr 444-734 
751997Betalda fakturor LUCAS 1-343 
761998Verifikationer nr 1-307 
771998Verifikationer nr 308-761 
781998Betalda fakturor LUCAS 1-337 
791998 – 1999Räkningar åren 1998-1999 
801999Verifikationer nr 1-522 
811999Verifikationer nr 523-757 
821999Betalda fakturor LUCAS 1-372