bild
Serie

Uddamantalskasseräkenskaper

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser uddemantalskassornas räkenskaper för Hälsinglands fögderier åren 1749-1909 samt
Gästrikslands fögderi för åren 1782-1909.
Uddemantalskassorna var en för varje socken. Medlen i dessa kassor användes till att ge penningunderstöd till de rotar som höll sig med indelt soldat eller båtsman. Det fanns även möjlighet för invånarna i socknen att få låna pengar från uddeman- talskassan. Medel till kassan betalades in av de som ej höll sig med indelt soldat eller båtsman.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-50 lev. 1913, vol. 51-73 lev. ????, vol. 74-124 lev. 102a/1974.

 Volymer (125 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11780 – 1807Innehåller handlingar av varier- ande slag rörande uddemantals- kassorna såsom: skuldebrev för lån tagna från uddemantalskassor
under 1780- och 1790-talet, korrespondans, kassainventerings- protokoll m.m.
Pappersbunt i arkivkartong.
 
21780Innehåller handlingar från 1780- talet liknande dem i volym
G I c:1.
Pappersbunt i arkivkartong.
 
31749 – 17591749, 1758 och 1759 års uddeman- talskasseräkningar med sammandrag
och bilagor för Hälsinglands fögderier. Årgångarna är årsvis inbundna med snören. Arkivkartong.
 
41760 – 1762Uddemantalskassaräkningar för Hälsinglands fögderier. Tre årsvis inbundna årgångar i arkiv- kartong. 
51764 – 1766Uddemantalskasseräkningar för Hälsinglands fögderier. Tre årsvis inbundna årgångar i arkiv-
kartong.
 
61767 – 1769Uddemantalskasseräkningar för Hälsinglands fögderier. Tre årsvis inbundna årgångar i arkiv-
kartong.
 
71770 – 1774Uddemantalskasseräkningar för Södra Hälsinglands fögderi. Fem årsvis inbundna årgångar i arkiv-
kartong.
 
81775 – 1779Uddemantalskasseräkningar för Södra Hälsingland. Buntat papper i arkivkartong. 
91770 – 1854Årsvis inbundna Uddemantals- kasseräkningar för Norra Hälsing- lands fögderi för åren 1770-1771.
Häri även spridda handlingar rörande uddemantalskassor för åren 1783-1854 såsom förklaringar
över balanserna för uddemantals-
kassemedlen i Gävleborgs län för
åren 1800-1806; 1854 års huvudbok för uddemantalskassemedlen i Gävleborgs län m.m. Arkivkartong.
 
101772 – 1775Årsvis inbundna Uddemantalskasse- räkningar för Norra Hälsinglands fögderi 1772-1774. Häri även spridda handlingar rörande udde- mantalskassor (mestadels korre-
spondens) för åren 1772-1775.
Arkivkartong.
 
111775 – 1779Uddemantalskasseräkningar för Norra Hälsinglands fögderi. Årsvis inbundna i arkivkartong. 
121780 – 1781Uddemantalskasseräkningar för Hälsinglands fögderier. Årsvis inbundna i arkivkartong. 
131782 
141783 
151784 
161785 
171786 
181787 
191788 
201789 
211790 
221791 
231792 
241793 
251794 
261795 
271796Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
281797Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
291798 
301799Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
311800 
321801 
331802 
341803 
351804 
361805 
371806 
381807 
391808 
401809Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Volymen i arkivkartong. 
411810 – 1811Två volymer i arkivkartong. 
- [K0001]1812 – 1817Lucka. 
421818Svårt fuktskadad. Volymen förvaras separat i rum 316. 
431819 
441820 
451821 
461822 
471823 – 1824 
481825 – 1827 
491828 – 1829 
501830 – 1831Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Volymen i arkivkartong. 
511832 – 1835Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Volymen i arkivkartong. 
521835 – 1836Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
531837 – 1838Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
541839 – 1840Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
551841Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
561842Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
571843Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
581844Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
591845Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
601846Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
611847Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
621848Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
631849 
641850 
651851 
661852 
671853 
681854 
691855 
701856 
711857 
721858 
731859Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Volymen i arkivkartong. 
741860 
751861 
761862 
771863 
781864 
791865 
801866 
811867 
821868 
831869 
841870 
851871 
861872 
871873 
881874 
891875 
901876 
911877 
921878 
931879 
941880 
951881 
961882 
971883 
981884 
991885 
1001886 
1011887 
1021888 
1031889 
1041890 
1051891 
1061892 
1071893 
1081894 
1091895 
1101896 
1111897 
1121898 
1131899 
1141900 
1151901 
1161902 
1171903 
1181904 
1191905 
1201906 
1211907 
1221908 
1231909 
1241884 – 1905Kassaböcker över influtna ombuds-
mannaarvoden från uddemantals- kassorna för åren 1884-1905 samt
över de till landskontoret influtna uddemantalskassemedlen för åren 1886-1905. Tre volymer i
arkivkartong.

Serien upphör.