Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för skola

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11844 – 1874Bunt. Skolräkenskaper
Le. 67/1962
Anm.: Bunt. Innehåll:
Fasta och ambulatoriska skolornas
kassabok 1844-1869, 1 häfte.
Kassabok för folkskolan 1848-
1874, 1 häfte.
Inkomstverifikationer för
folkskolan 1846-1863, 1865,
lärares avlöningskvittenser
1849-1865, 1873, utgiftsveri-
fikationer för fasta skolan
1860-1863, 1865.
 
- [H0001]1866 – 1870Räkenskapsböcker för folkskolemedlen
Se K IV c: 1
 
21874 – 1899Inb. Special
Lev. 87/1973
 
31889 – 1896Inb. Huvudbok
Lev. 87/1973
Anm.: BL.a. med skilda konton för
varje skolas kassa o. för olika
fondmedel.
Inneh. även:
Huvudbok 1889-1896 för kyrkomedelskassans, bibiloteks-
kassan, kyrkogårdskassan, prästgårdskassan o. Komminister-
gårdskassan.