Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Övriga räkenskaper

Örgryte kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13678/L I/31751 – 1814Gåvospecial för lasarettsmedlen spridda år. 
11883 – 1889Bunt. Verifikationer för kyrkoherdebostället Lunden och Torpa Persegård. Häri även handlingar ang. d:o 1884.
(överförd från kommunala arkivet).
 
21966 – 1999Kyrkomusiken i Skår 1985-1998, frivilligt församlingsarbete 1961-1968, 1995-1998, diakonimedel 1984-1996, E-gruppen 1982-1990, gåvokonto 1996-1999, 
Se: SE/GLA/13678/P II i/11975 – 1991Diakonimedel: räkenskapsbok (3) 1981-1991, kassabok fondmedel 1975-1980, kassabok diverse gåvor 1975-1977. 
Se: SE/GLA/13678/P II i/11981 – 1993Kassabok rörande dels gåvomedel mm förvaltade för kyrkoherden i Örgryte och dels tvättkassan för konfirmandkåpor hörande till Skårs kyrka. 
31985 – 1999Kyrkokassan.