Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Räkenskaper för boställs- och lönekassorna

Hille kyrkoarkiv

Verifikationer till dessa räkenskaper se serie L I d

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11897 – 1957Hille pastorsboställes skogslikvidationskassas räkenskaper 
21898 – 1935Reversalräkenskaper för pastorboställets skogslikvidationsfond 
31915 – 1934Kassabok för prästerskapets avlöningsmedel 
41933 – 1939Kopiebok för räkenskaper rörande leveranser av skog 
51933 – 1957Kassabok för prästlöne- och boställskassan 1933-1937
Kassabok för prästlönekassan 1938-1943
 
61938 – 1943Kassabok för boställskassan 
71944 – 1957Kassabok för prästlönekassan 
81944 – 1945Kassabok för boställskassan 
91946 – 1956Kassabok för boställskassan 
101956 – 1957Kassabok för boställskassan 
- [H0001]1936 – 1957Huvudbok för boställskassan se L I a:4 
- [H0002]1938 – 1957Huvudbok för prästlönekassan se L I a:4