bild
Arkiv

Länsstyrelsen i Stockholms län, yngre


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/4457
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/oosMMvsb8acppzuknfN2y8
ExtraID4457C
VillkorDelvis
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv

Innehåll

Inledning (äldre form)Handelsregistret
Omfattar dels Stockholms Stad, dels länet från år 1888-1892. Innehåller uppgifter om enskilda företag, handelsbolag, kommanditbolag samt i viss mån näringsidkande ideella föreningar/stiftelser verksamma inom länet. Under de första åren innefattade registret även aktiebolag.

Åren 1888-1974 registrerades handels verksamheten inom Stockholms Stad manuellt (se. C4AAa). Parallellt med Stockholm dvs. under åren 1888-1974 registrerades firmor i länet i en egen serie (se: C4AAb).

1974-85. Handelsregistret datoriserades och staden hopfördes med länet. Handlingarna registrerades under registernummer oavsett om det rörde sig om enskild firma, kommanditbolag eller handelsbolag. Dock finns uppgift om personnummer vid enskild firma eller uppgift om organisationsnummer vid kommandit- eller handelsbolag även om dessa uppgifter inte har någon betydelse vid sökning (se: C4AAc).

1985 delades registret upp efter bolagsform och handelsbolag samt kommanditbolag registrerades då under organisationsnummer (se: C4AAe) och enskilda firmor under personnummer (se: C4AAd). Därför söker man på personnummer vid enskild firma och på organisationsnummer vid övriga.

Från den 1 januari 1993 togs verksamheten över av bolagsverket vilket innebär att alla registreringar från och med ovan nämnda datum inte finns inom det av länsstyrelsen upprättade handelsregistret. Personalen på bolagsverket känner inte till denna gränslinje alla gånger, varför brukare ofta hänvisas till länsstyrelsens register helt felaktigt.

Förutom de rena registerhandlingarna finns s.k. anmälningar, vilka innefattar omregistreringar, ändringar och handlingar om upphörda bolag. Materialet kan ses som ett grundmaterial till registret och används sällan. Handlingarna ligger sorterade på datum och under varje datum uppdelat på de tre ovan nämnda kategorierna. Materialet är ej frekvent.

Till handelsregistret hör ett kortregister. Korten är sorterade efter firmanamn och på varje kort finns uppgift om organisationsnummer. Kortregistret var aktuellt under april 1985 då man gallrade alla kort med uppgift om upphörda firmor.


Föreningsregistret
Innehåller endast uppgifter på upphörda föreningar. Aktiva föreningar hamnade under bolagsverket den 1 januari 1992.


Medborgarskapsärenden
Gäller intervallet 1981-1992. Till ärendena finns diarieförda sökregister under diarienummer 32.17. Registren är alfabetiskt uppställda. Samtidigt med länsstyrelsen kunde invandrarverket bevilja medborgarskap. Då en del brukare av materialet inte minns datum för sitt medborgarskap ordentligt kan man för att underlätta sökningen ringa till skatteverket och be dem om datum.


Vigselprotokoll
Vigselprotokollen inkom till länsstyrelsen som bilagor till fakturor gällande de arvoden vigselförrättarna fick för sina tjänster. Således har länsstyrelsen inte upprättat handlingarna. Vid sökning efter vigselprotokoll bör man först veta vilken kommun som upprättat handlingen, årtal, namn på vigselförrättaren, datum för vigseln och därefter namnen på de vigda. För varje vigselförrättare har hans eller hennes protokoll sammanhäftats till en lunta. Dessa kan ibland vara tämligen stora och otympliga samt sträcka sig över flera år.

Stockholm stad som upprättat flest vigselprotokoll bland länets kommuner har naturligt nog också flest beställare. Om beställaren inte minns datum eller namn på vigselförrättaren kan man ringa till Karina Engström på Stockholms Stadshus om information om vigslar och förrättare.
Telefon 08-508 29 006
Fax: 08-508 29 946

Nummer på de volymer med vigselprotokoll som ingår i leveransen är:
27-29, 58-60, 321-323, 401-404, 440-443, 482-485, 536-540, 565-568, 589-592, 639-642, 700-705, 776-794, 860-864, 932-936, 992-996, 1055-1064, 1143-1148, 1193-1206, 1268-1272, 1327-1335.

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Länsstyrelsen i Stockholms län
Ämnesord, ort
Sverige
Stockholms län
Ämnesord, sak
Fastighetsmäkleri (Svenska ämnesord)
Handelsregister (Svenska ämnesord)
Medborgarskap (Svenska ämnesord)
Stiftelser (Svenska ämnesord)
Vigsel (Svenska ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Övriga register och liggare (SE/ULA/10538/D III)
Se-hänvisning från: Övriga register och liggare (SE/ULA/10539/D II)

Kontroll

Skapad2009-01-29 09:13:45
Senast ändrad2018-09-20 09:17:30