Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Lovö kyrkoarkiv

För kartor och ritningar se även serie O VII c.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1500/O II a/71963 – 1986Protokoll rörande Lovö prästgård. 
Se: SE/SSA/1532/L I a/21712 – 1736Förteckning över förbättringar i prästgården. 
11687 – 1889Prästgårdens syneprotokoll och ekonomiska besiktningar. 
21877 – 1949Handlingar angående kyrkans skog med skogsindelningsplaner och skogligt biträde, spridda år. 
31881 – 1960Handlingar angånde Klockargården. 
41895 – 1969Ekonomiska besiktningar och syneprotokoll angående prästgården och lönebostället 1895-1969, spridda år.
Arrendekontrakt, liggare och hadlingar angående lönebostället och prästgården 1916-1961.
 
51916 – 1963Kyrkoherdebostället. 
61930 – 1961Handlingar angående prästgårdens reparationer, kyrkorådets protokoll från extra stämma om restaureringar.
Handlingar angående arkivfrågor.
Avskrift från 1930 av bilaga till "Charta öfwer Malmen".
Negativfilm av ritning över prästgården (2 st.) se fotografier.
 
71927 – 1953Handlingar med ritningar och entreprenadkostnader angånde lönebostället.
Häri även ansökningshandlingar till lärartjänst 1927.
 
81937 – 1963Avskrift av löneboställearrende. Uppsägning av kontrakt med försvaret, spridda år. 
91943 – 1992Kyrkoherdebostället samt uppsägning av kontrakt med försvaret 1937 och 1963.
Lovö kyrksal-församlingshus, värme, ventilation och sanitet med ritningar, 1943.
Byggnadshandlingar med ritningar rörande Lovö församlingshus 1943 och 1945.
Sockenstugan bl.a. utbyggnad även med ritningar 1946-1974 och 1984-1988 spridda år.
Kyrkliga fastigheter, Bostädernas samfällighets förening 1992.
 
101977 – 1988Kyrklig fastighet och kyrklig jord, försäkringshandlingar 1977-1988 och Löneboställe 1985-1986. 
111986 – 1990Lovö prästgård med ritningar 1986-1990 samt odaterade fotografier.
Lovö arrendebostad med ritningar 1987-1990.