Måndag den 16 december kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Skrivelser från Kungl. Maj:t med flera

Lovö kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1532/L I a/21699 – 1730Skrivelser från och till myndigheter (avskrifter). 
11732 – 1763Kungl. Maj:ts och myndigheters skrivelser (avskrifter och utdrag). 
21817 – 1896Skrivelser från myndigheter, kungörelser m.m. Spridda år. 
31846 – 1884Förteckning över upplästa kungörelser. 
41912 – 1990Skrivelser från domkapitlet, ärkebiskopen m.m. 1912-1948.
Skrivelser från stiftsnämnden 1933-1948.
Skrivelser rörande kommunalskatten 1952-1961.
Skrivelser från Drottningsholms slottskapell angående vigslar 1967-1969. Även avskrift från 1866..
Diverse skrivelser 1916-1990 spridda år.
 
51936 – 1938Kungörelsebok. 
61938 – 1942Kungörelsebok.