Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kollekt (verifikationer)


Serien gallras med en frist av tio år enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.