bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Biskopskulla kyrkoarkiv

Serien kan innehålla kartor och ritningar.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10113/N I/11614 – 1711Handlingar angående präst- och klockarborden i Biskopskulla och Fröslunda och deras inkomster 1614, 1696 och odat. Anteckningar om byggenskap i prästgården 1699 och 1702. Protokoll vid värdering av prästgårdens inventarium 1711. 
Se: SE/ULA/10113/L I a/11672,odatAnteckningar om förbättringar i prästgården. 
11746 – 1805Handlingar rörande klockarbordet 1746, 1891-1892.
Protokoll vid gärdesgårdsdelning kring prästgårdsägorna 1805.
Innehåller även kronotiondelängder 1769, 1801 och borgensförbindelse för fattigmagasinsförvaltaren 1854-1864.
 
Se: SE/ULA/12771/F/41802 – 1980Handlingar rörande fastigheten prästgården 1:1. Skogshushällningsplaner upprättade 1951 och 1961, ägoutbyteshandlingar 1949 mellan Prästgården 1:1 och Landsberga 1:1, brandförsäkringshandlingar 1850-1980. 
21860 – 1955Handlingar angående prästgården 1860-1944. Ekonomisk besiktning 1936. Prästgårdens ombyggnad 1943, 1949-1952, 1955. Handlingar angående avstyckning från Prästgården 1:1 och Klockarbord 2:1 för församlingens hus 1949-1950. Innehåller även handling angående kyrkogården 1919, handlingar angående gravfonder 1911-1973 och handlingar angående Erika och Arvid Brolins kyrkliga donationsfond 1896-1981.