Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser.

Råneå kyrkoarkiv

 Volymer (26 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1682 – 17621682, 1687, 1762.
Se L IV:1.
Resolutioner ang. husförhör och kyrkogång.
 
11692 – 1740Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Anm:
Saknas 1694-1696, 1702, 1724-1725.
Avskrifter av kungörelser. Kungl. brev.
Protokoll från prästmöte
 
21741 – 1755Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Anm:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Avskrifter Kungl. Majt. 1743.
Resolution av 1743
 
31741 – 1786Inb.
Skrivelser
Inneh.:
Konsistorii brev och cirkulär.
I avskrift med bilagor:
Kungl. brev, allm. kungörelser, resol. och skriv. fr. KB, prästeståndets
riksdagsskriv., prästmötesprot. m.m. samt brev fr. kontraktsprosten.
 
41756 – 1779Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Anm:
Saknas 1766-1767, 1769
Kungl. brev Adolf Fredric Memorial 1762.
Avskrifter av allmänna kungörelser
 
51787 – 1791Bunt.
Skrivelser
Inneh.:
Konsistorii brev och cirkulär.
I avskrift med bil.: Kungl. brev, prästeståndets riksdagsskriv.,
prästmötesprotokoll.
 
61791 – 1800Inb.
Skrivelser
Inneh.:
Konsistorii brev och cirkulär.
I avskr. med bil.: Kungl. brev och prästmötesprotokoll.
 
71798 – 1818Kapsel.
1798, 1803-1818
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Efterlysning av soldat 1808.
Skrivelse från legationsprästen i London.
Förteckning av hemmanslängd från Råneå tingslag.
 
81807 – 1850Kapsel.
Register
Lev. 51/1981

Inneh:
Register över skrivna och upplästa kungörelser i Råneå kyrka.
Saknas 1815-1832
 
91819 – 1823Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Kung Carl-Johans befallning till folket om kyrkobesök under bönedagarna
1820 och 1823
 
101824 – 1827Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev 51/1981

Inneh.
Avskrifter av allmänna kungörelser.
1809 års regeringsform förändrad 1824
 
111828 – 1832Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Protokoll från brandsyn å Råneå kyrkoplats
 
121833 – 1836Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Protokoll från laga ting Råneå tingslag 1835
 
131837 – 1839Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev 51/1981

Inneh:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Protokoll från Råneå tingslag och kyrkobyggnadsnämnd
 
141840 – 1845Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
Protokoll från revision av kyrk- och byggnadskassan 1840
 
151846 – 1850Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
161851 – 1853Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Handling med anmärkning vid revision av
kyrko- och fattigkassan
 
171854 – 1857Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
181855 – 1863Kapsel.
Lev. 10/1965. 177/1994
Inkommna skrivelser
Inneh. även:
Kyrkorådets handlingar 1855-1868.
Kyrkobyggnadsräkenskaper 1855-1857.
Brev ang läseriet 1826
 
191858 – 1864Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Handling från Kungl. Majt. med
uppmaning att bilda en gemensam hypoteks- förening för Norrbotten
 
201865 – 1868Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
211869 – 1873Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
221874 – 1877Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Protokoll i sammandrag från Norrbottens
läns landsting i Luleå.
 
231878 – 1880Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser.
 
241881 – 1885Kapsel.
Kungörelser, skrivelser
Lev. 51/1981

Inneh.:
Avskrifter av allmänna kungörelser. Sammandrag av landstingsprotokoll
1818
 
251911 – 1912Kapsel.
Kungörelser, resolutioner
Lev. 51/1981

Anm:
1911 endast resolutioner