bild
Serie

Hälsinge regementes boställsdirektionens arkiv.

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien inbunden där ej annat angives.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11833 – 1877Diarier över Hälsinge kungl. regementes boställsdirektions handlingar. (Hela serien är ny leverans). 
21833 – 1877Konceptbrevbok vid kungl. Hälsinge regementes boställsdirektion. 
31833 – 1877Hälsinge regementes boställsdirektions protokoll. 
41853 – 1865Boställsdirektionens protokoll. 
51866 – 1868Kungl. Hälsinge regementes boställsdirektions protokoll. 
61869 – 1872Kungl. Hälsinge regementes boställsdirektions protokoll. 
71873 – 1877Kungl. Hälsinge regementes boställsdirektions protokoll. 
81864 – 1885Arkivkartong. Boställshandlingar för västra Hälsinglands fögderi samt arrendehandlingar för norra Hälsinglands fögderi. 
91871 – 1888Arrendehandlingar för södra Hälsinglands fögderi. 
101894 – 1902Uppgift å löftesskrifter och kontrakt. Diverse andra handlingar.