bild
Serie

Sockenstämmans protokoll och handlingar

Ny kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13011/K I/11785 – 1799Protokoll. 
11785 – 1811Protokoll. 
Se: SE/VA/13011/K I/21799 – 1817Protokoll. 
Se: SE/VA/13011/K I/31818 – 1831Protokoll. 
21832 – 1862Inb. Protokoll 1832-1862 samt handlingar i avskrift 1843, 1854. Häri även kyrkostämmoprotokoll 1867-1872, skoldirektionens protokoll 1849, skolrådsprotokoll 1867-1868, handlingar rörande rekvisition av statsbidrag för folkskolan u.å., sundhetsnämndens i Arvika pastorat protokoll 1850, förslag till reglemente för fattigvården 1853 samt uppbördslängd över tiondespannmål u.å. 
Se: SE/VA/13011/K I/41839 – 1844Gällstämmoprotokoll. 
Se: SE/VA/13170/K I/41852 – 1855Gällstämmoprotokoll. 
Se: SE/VA/13011/K I/51853 – 1862Gällstämmoprotokoll. 
Se: SE/VA/13011/K I/71854 – 1857Handlingar. Lucka 1856. 
31855 – 1858Protokoll. Häri även fattigdirektionens protokoll 1850-1858.