För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11649 – 1863Bunt. Fiskehandlingar.
Lev. 49/1961.
Handlingar angående laxfisket i Kalix älv samt Kengisforsens laxfiske 1649-1863, väghållning 1817-1862, reglementen för sockenmagasinen 1833-1838 och förslag till reglemente för brandstodsbolag (odat.).
Innehåller även:
Likvidationsräkningar å fourage m m till Karelska regementet 1719-1721 samt bilagor till fattigkassan, Sundhetsnämnden m.m. 1832-1835.
 
21754 – 1848 OdatBunt. Odat., 1754-1848.
Strödda handlingar av olika slag bl a uppgiftsmaterial till statistiska tabeller avseende del av Korpilombolo 1855-1867,
strödda bilagor till ministerialböcker (H II, H III, H IV) 1831-1860, strödda verifikat till kyrkoräkenskaper 1725-1861och odat, dito till fattigräkenskaper 1804-1834 och odat, bänkläggningshandlingar 1754-1797 samt Kammararkivets undersökning angående prästbordets första anläggning 1814.
 
- [H0001]1863 – 1867Kommunalnämndens protokoll.
Se K V:1.
 
31880Kapsel.
Avskrift av 1876 års jordbok avseende Överkalix socken.
 
41904 – 1928Postböcker, 2 st.
Lucka 1914-1926.
 
51924 – 1952Tre band.
Medlemsmatriklar och kassabok för Överkalix hembygdskör.
 
61939 – 1949Handlingar avseende husförhör. 
71952 – 1962Protokoll, tidningsurklipp, medlemsmatriklar och övriga handlingar angående Överkalix Kyrkobrödrakår. 
81957 – 1963Tidningsurklipp och fotografier angående bl a biskopsvisitation samt även Överkalix församlings sigill. 
91958 – 1963Gästböcker, 2 st. 
101963 – 1968Gästböcker, 2 st. 
111969 – 1977Gästböcker, 2 st. 
121984 – 1991Gästböcker, 2 st. 
131991 – 2001Gästböcker, 2 st.
Häri ingår även handlingar tillhörande Svenska kyrkans arkiv fr o m år 2000.