Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Övriga handlingar

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11649 – 1863Bunt. Fiskehandlingar.
Lev. 49/1961.
Handlingar angående laxfisket i Kalix älv samt Kengisforsens laxfiske 1649-1863, väghållning 1817-1862, reglementen för sockenmagasinen 1833-1838 och förslag till reglemente för brandstodsbolag (odat.).
Innehåller även:
Likvidationsräkningar å fourage m m till Karelska regementet 1719-1721 samt bilagor till fattigkassan, Sundhetsnämnden m.m. 1832-1835.
 
21754 – 1848 OdatBunt. Odat., 1754-1848.
Strödda handlingar av olika slag bl a uppgiftsmaterial till statistiska tabeller avseende del av Korpilombolo 1855-1867,
strödda bilagor till ministerialböcker (H II, H III, H IV) 1831-1860, strödda verifikat till kyrkoräkenskaper 1725-1861och odat, dito till fattigräkenskaper 1804-1834 och odat, bänkläggningshandlingar 1754-1797 samt Kammararkivets undersökning angående prästbordets första anläggning 1814.
 
- [H0001]1863 – 1867Kommunalnämndens protokoll.
Se K V:1.
 
31880Kapsel.
Avskrift av 1876 års jordbok avseende Överkalix socken.
 
41904 – 1928Postböcker, 2 st.
Lucka 1914-1926.
 
51924 – 1952Tre band.
Medlemsmatriklar och kassabok för Överkalix hembygdskör.
 
61939 – 1949Handlingar avseende husförhör. 
71952 – 1962Protokoll, tidningsurklipp, medlemsmatriklar och övriga handlingar angående Överkalix Kyrkobrödrakår. 
81957 – 1963Tidningsurklipp och fotografier angående bl a biskopsvisitation samt även Överkalix församlings sigill. 
91958 – 1963Gästböcker, 2 st. 
101963 – 1968Gästböcker, 2 st. 
111969 – 1977Gästböcker, 2 st. 
121984 – 1991Gästböcker, 2 st. 
131991 – 2001Gästböcker, 2 st.
Häri ingår även handlingar tillhörande Svenska kyrkans arkiv fr o m år 2000.