bild
Serie

Handlingar angående kyrkogården

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11896 – 1974Handl. ang. gamla gravstenar, plankartor 1875, kyrkogårdsutvidgningen, markupplåtelse 1911-1926, ang. kyrkan och kyrkogårdens upptagande i jordeboken, entreprenadhandlingar, ang. gravkapellet 1941-1944, ordningsstadgar 1974 m.m. 
21925 – 1959Entreprenadhandlingar, förslag till utvidgning, beskrivning av växter för plantering på kyrkogården, byggnadstillstånd, infodrade uppgifter om familjegravar 1925, reglementen för kyrkogården 1951 samt förslag till bevattningsanläggning. 
31943 – 1961Godkända gravvårdsritningar. 
41962 – 1968Godkända gravvårdsritningar. 
51966Handl. till vatten och avlopp, ritningar,kontraktshandl. samt anbudshandl. 
61965 – 1966Förslag till vatten och avloppsledningar, preganshandl. för dito, gravplats, gravkors offert. 
71974 – 1975Handl. ang. ekonomibyggnad: ritningar, byggnadsbeskrivningar, entreprenadkontrakt. 
81974 – 1976Handl. ang. ekonomibyggnad: slutbesiktningar, byggnadsbeskrivning, anbudshandl., kostnadsberäkning, ritningar, dagrapporter. 
91975 – 1976Handl. ang. kyrkogårdsutvidgningen: entreprenadkontrakt, arbetsbeskrivning, ritningar, ansökan om beredskapsarbete, byggnadslov, anbudshandl. 
101980 – 1981Handl. ang. bårhus och kapell: ritningar, byggnadslov, förslag, anbudshandl., utlåtande över grundförhållanden, el-anläggning samt administrativa föreskrifter. 
111980 – 1985Handl. ang. bårhus och kapell: protokoll vid byggmöten, ventilationsanläggning, ritningar, slutbesiktnignar, anbudshandl., utlåtanden om grundförhållanden. 
121981 – 1991Begravningsclearingen, ordningsstadga, dubbningen samt kyrkomuren. 
131981 – 1990Handl. ang. kyrkogårdsutvidgningen: anbudshandl., projektering, planbeskrivningar, overheadbilder, geoteknisk undersökning samt entreprenadkontrakt. 
141986 – 1989Handl. ang. kyrkogårdsutvidgningen: finansieringen, byggnadslov, ritningar, entreprenadkontrakt, föslag, slutbesiktningar samt enkäter ang. utbyggnaden 1987. 
151989 – 2003Kopior av gravbrev. 
161929 – 1966Handl. ang. skötselgravar. Fondgravar. 
171966 – 1976Handl. ang. skötselgravar. Fondgravar, 50-åriga avtal. 
181976 – 1985Handl. ang. skötselgravar. Fondgravar, 25-åriga avtal. 
191985 – 1991Handl. ang. skötselgravar. 25-åriga avtal. 
201975 – 1983Avtal om gravskötsel. 
211983 – 1989Avtal om gravskötsel. 
221990 – 1991Avtal om gravskötsel.