Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Ljusdals kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1OdatKopia av kartan över hemskogarna till komministerbostället Västernäs uti Ljusdals socken och Gävleborgs län.
Skala 1:8000
Lev. 156/1973
Format 95 x 34 cm
Kvarligger i vol O II: 4
 
2OdatHemskifterna och mellanskogsskiftet till komministerbostället Västernäs i Ljusdals
socken och Gävleborgslän.
Skala 1:8000 ( 2 ex varav 1 defekt)
Lev. 156/1973
Format 94,5 x 39,5 cm
Kvarligger i vol O II: 4
 
31803 – 1984Situationskarta över trakten omkring Ljusdals kyrka.
Ljusdals prästgård, inägor och skog, 1803-1821.
Westernäs komministerboställe, 1835-1840.
Kartor över nybruk och hemskog till pastorsbostället i Ljusdals socken, 1846-1857.
Föreslagen väggomläggning i Ljusdals socken, 1866.
Karta över fäbodeägor och skog till pastorsbostället i Ljusdals socken, 1870.
Kartor över verkställt ägoutbyte mellan Ljusdals kyrkoherdeboställe och Wij no 2, 1893.
Karta över ifrågasatt ägoutbyte mellan Ljusdals socken och handlanden E. Söderholms hemman Wij no 1, 1893.
Karta över ägor som varit föremål för ägoutbyte mellan Ljusdals Prästbol och södra Fjärdingens skifteslag i Ljusdals socken, 1904.
Utdrag av karta över norra och östra Fjärdingens skifteslag i Ljusdals socken, 1905.
Idéskiss till kulturcentrum i Ljusdal, 1924.
Plan för omläggning av landsvägen mellan Ljusdals kyrka och Åkersta, 1937.
Förslag till linjesträckning för järnväg Ljusdal - Sveg, 1947.
Kartor över rigisterområde Ljusdal, 1984.
 
41821 – 1864Ritning över kyrkogården i Ljusdal. Format: 15x20 cm
Se Kartsamlingen HLA 2163
Karta öfver kyrkogården samt egoutbytet emellan Pastorsbostället och Åkersta No. sub. 1 Format: 30x45 cm
Se Kartsamlingen HLA 2164
 
51859 – 1917Karta till gårdsägan till Westernäs komministerboställe i Ljusdals socken, 1859.
Karta över egoutbyte mellan Wij no 2 å ena sidan och Ljusdals kyrkoherdeboställe och Åkerstan no 1 å den andra, 1892.
Förslag till skolhus och kommunal byggnad i Ljusdal, 1898.
Förslag till ombyggnad av skolhus i Bäckan, ritning till lärarebostad att uppföras vid Sillerbo skola, förslag till skolhus i Hybo och skolhus i Hybo, förslag till uthusbyggnad vid Hybo skola, 1902.
Förslagsritningar till lärarebostad och ekonomihus vid lärarebostäderna i Hybo, 1905.
Skolhus i Ljusdal, 1912.
Ritning till uthus vid kyrkoherdebostället, 1916.
Ritning till ombyggnad av komministergården i Ljusdal, 1917.
 
61883 – 1918Kartor över skolhustomten Stenhamre i Ljusdals socken.
Se kartsamlingen nr 713.
Karta över skolhustomten Sillerbo i Ljusdals socken.
Se kartsamlingen nr. 714
Ritningar till skolhus i Morvallen, Ljusdal.
Se kartsamlingen nr. 715
Förslag till ombyggnad av Hedens skolhus.
Se kartsamlingen nr. 716
 
71909 – 1925Kalkstensgolv i Ljusdals kyrka.
Skulptur å bänkskärm, ljusskärm, smide å ljuskrona, anordning för fönsterna och ljuskrona under läktaren i Ljusdals kyrka.
Förslag till centraluppvärmning och andra ritningar rörande uppvärmning av Ljusdals kyrka, 1909-1914.
Skiss till dopfunt i Ljusdals kyrka, 1925.
 
81909 – 1990Uppmätningsritningar, inredningsritningar och ändringsritningar till Ljusdals kyrka, 1909-1913.
Fasader vid Ljusdals kyrka, 1990.
 
91929Kartor över Ljusdals församlings kyrkogård (4 st). Rullade. 
101936 – 1938Ljusdals eldbegängelse, 1936-1937.
Prästgård i Ljusdal, 1938.
 
111947 – 1988Registerkarta över Ljusdals köping, 1947.
Kopia av karta över Karlsänget under Letsberg 1:1, 1950.
Kopia av karta över ett område å fastigheten Bäckebo 1:4, 1950.
Kopia av sammanställningskarta berörande mark till Gärde, Hofsberg, Sörkämsta m.fl byar i Ljusdals socken, 1952.
Sammanställningskarta över mark till Snäre m.fl. byar i Ljusdals socken, 1956-1957.
Karta över områden med vissa fastigheter i Ljusdals socken och landskommun upprättad för överflyttning av områden från ovannämnda fastigheter till Ramsjö socken, 1961.
Karta över områden å fastigheten Ede 4:1 i Ljusdals socken, 1962.
Kvarters- och gatukarta över Ljusdals köping, 1968.
Fastighetsregleringskarta rörande områden i Ljusdal, 1986.
Områdesbestämmelser Borr 5:9 m.m. i Ljusdal, 1988.
 
121949Utdrag av karta över områden som på grund av Kungl. Maj:ts beslut överförts från Ljusdals socken till Ljusdals köping. Rullad. 
131950 – 1951Karta över alla ägorna till fastigheten Västernäs 1:1 i Ljusdals socken. Rullad. 
141953 – 1957Ljusdals församlingshem, värme-, ventilations- och sanitäranläggning, 1953.
Ombyggnadsförslag av Ljusdals församlingshem, 1957.
 
151961 – 1988Pastorsexpedition, pastorsbostad och församlingshem i Tallåsens stationssamhälle, 1961-1978.
Ljusdalsgården i Ljusdals köping, uppmätningsritningar, 1969.
Förslag till ombyggnad av församlingshemmet i Ljusdal, 1969.
Sturmsgården, 1988.
 
161961 – 1992Kyrka, församlingshus m.m. i Tallåsens stationssamhälle, 1961.
Förslag till ombyggnad av Ljusdals kyrka, 1964.
Elritningar och byggnadsritningar rörande Ljusdals kyrka, 1990-1992.
Principlösning för upphängning av antipendier i Ljusdals kyrka, 1992.
 
171978Förfrågningsunderlag till församlingshem i Tallåsen, Ljusdals kommun. Detaljritningar o.s.v. 
181982 – 1993Förfrågningsunderlag, relationsritningar och arbetsritningar rörande luftbehandling, VVS, centraldammsugare m.m. vid Prästgården 1:1 i Ljusdals kommun. 
191982 – 1993Arbetsritningar rörande församlingshuset, Prästgården 1:1 i Ljusdal, 1982.
Förslag till nybyggnad av församlingshus i Ljusdal, 1990.
Situationsplan och planritningar till församlingshuset i Ljusdal, 1992.
Nybyggnadskartor över ett område av Prästgården 1:1 i Ljusdals kommun, 1992.
Förslag till köksutrustning vid församlingshus i Ljusdal, 1992.
Förfrågningsunderlag och arbetsritningar rörande armering vid församlingshuset i Ljusdal, 1993.
Markritningar rörande församlingshuset i Ljusdal, 1993.
 
201982 – 1993Församlingshuset i Ljusdal, elritningar, fjärrvärme. 
211993Församlingshuset i Ljusdal, planer, sektions- och detaljritningar. 
221993Församlingshuset i Ljusdal, planritningar, sektions- och detaljritningar, snickeriritningar m.m. 
231897Ritningar till skolhus i Ljusdal (4 st).
HLA 18039