Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Halmstads kyrkoarkiv (Skåne)


HALMSTADS KYRKOARKIV

HISTORIK

Halmstad var tidigare moderförsamling i Halmstads och Sireköpinge pastorat, Luggude södra kontrakt.
Sedan 1962-01-01 utgör Kågeröd, Stenestad och Halmstad ett pastorat i Hälsingborgs kontrakt.

 Serier (39 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om inget annnat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om inget annat anges. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängden
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden. 
K IIKyrkostämmans (Kyrkofullmäktiges) protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien inbunden. 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O IHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböcker