bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Örgryte kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (1 st)

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13678/K I/31825Instruktion för kyrkvaktaren. 
Se: SE/GLA/13678/L I/11670 – 1675Anteckningar om gåvor till kyrkklockan 1671-1672 samt kostnadsberäkning för klockgjutningen m.fl. anteckningar om klockan 1670-1675. 
Se: SE/GLA/13678/L I/51780Anteckning om gåva av predikstol. 
Se: SE/GLA/13678/L V/11884Handlingar angående kyrkoherdebostället Lunden och Torpa Persgård. 
Se: SE/GLA/13678/O III/11953Handlingar angående invändig målning av gamla kyrkan 1953. 
11698 – 1848Gammal enhet angående Torpa kaplansboställe och komministraturen i Örgryte 1698-1813, handlingar ang. reparation av kyrkan m.m. 1735-1798, handlingar angående prästgårdsbyggnaden u.å., protokoll vid brandsyn å kyrkan samt brandförsäkringshandlingar 1812-1813, 1833, handlingar angående inrättade av komministraturen 1813, handlingar angående lönereglering för prästerskapet i Örgryte 1833-1835, handlingar ang. Cornelius Wohlfarts donation 1838 samt handlingar angående gravplatser 1828, 1848. 
21799 – 1920Gravbrev. Leverans från Göteborgs Kyrkogårdsstyrelse. 
31799 – 1885Inbunden. Alfabetisk gravbrevbok över familjegravar å Örgryte Gamla kyrkogård, motsvarande gravbrev nr 1-290 i volym O: 2. Överförd 1965 från privatarkiv A 138. 
41799 – 1865Bänkrumshandlingar m.m. 
51834Gåvobrev av jord till kyrkogården. 
61850 – 1938Försäkringshandlingar 
71862 – 1931Kyrkoherdebostället: syne- och besiktningsprotokoll, arrendekontrakt, handlingar angående reparation mm 
81866 – 1957Handlingar rörande: målningar och reparation i gamla kyrkan 1866-1867, 1878, kyrkogården 1867-1937, orgeln i nya kyrkan 1912-1928, belysning i nya kyrkan 1913, kontrakt rörande kyrkorna 1914-1937, reparation mm i nya kyrkan 1922-1923, gamla kyrkans restaurering 1923-1928, orgelläktaren i nya kyrkan 1924, dopfunt och dopfat i nya kyrkan 1926, reparation av nya k:an 1927, gravkapellet 1934, reparation i nya kyrkan 1934, orgeln i gamla kyrkan 1929-1935, 1951-1957, sakristian i gamla kyrkan 1950, orgeln i gamla kyrkan 1957, reparation av nya kyrkan 1936-1937, 1949, orgel 1923. 
91881 – 1951Handlingar rörande hemmanet Magnered 1881-1882, överlåtande av skolhus och tomt vid Örgryte gamla k:a till Göteborgs-
Hallands järnvägsbolag 1886, kyrkans fastigheter och kyrklig jord 1905-1943, församlingshemmet 1925-1926, 1951
 
101927 – 1933Handlingar angående komministerbostället 
111936 – 1951Handlingar angående pastorsexpeditionen 
121936 – 1950Handlingar angående nya kyrkan: orgel 1936-1939, restaurering 1937, reparation 1940, altarskåp 1950 
131937 – 1946Handlingar rörande köpeavtal 
141961Handlingar rörande Skogshyddans ombyggnad 
151957Handlingar angående Skårs kyrka 
15A1958Handlingar angående Skårs kyrka 
161973 – 1974Handlingar angående nya kyrkans restaurering (entreprenadhandlingar) 
16A1973 – 1974Handlingar angående nya kyrkans restaurering 1973-1974, bänkvärme i gamla kyrkan 1973 
171980 – 1982Handlingar angående Skårs kyrkas om- och tillbyggnad 1980-1982, Örgryte gamla kyrkas restaurering 1981