Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkogården

Söderhamns kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1695Protokoll över fördelningen av gravplatserna Se P I: 2 
11785 – 1953Handlingar angående bl a iordningställande av urngravfält och utvidgning av kyrkogården.Häri även ritningar. 
- [H0002]1875Handlingar angående reparation av kyrkogården
Se K V: 2
 
21891 – 1975Handlingar angående Sandarne kyrkogård med bl a anläggande av ny begravningsplats. Häri även ritningar. 
31936 – 1960Krematoriekommittens handlingar med bl a protokollsutdrag. Häri även ritningar. 
41951 – 1970Handlingar angående förslag till utvidgning av kyrkogården. Häri även ritningar. 
51970 – 1983Handlingar angående förändringar i markinnehav mellan kyrkan och kommunen samt anläggande av minneslund och urngravfält. Häri även ritningar. 
61987 – 1988Handlingar angående utvidgning av Ulrika Eleonora kyrkogård med administrativa föreskrifter och fotografier. Häri även ritningar. 
71987 – 1988Ansökningshandlingar angående utvidgning av Ulrika Eleonora kyrkogård och Länsstyrelsens beslut därom. Häri även ritningar. 
81988Handlingar angående utvidgning av Ulrika Eleonora kyrkogård med anbud och entreprenadkontrakt. Häri även ritningar. 
91988 – 1998Handlingar angående utvidgning av Ulrika Eleonora kyrkogård med bl a byggmötesprotokoll, dagrapporter, tidsplaner och fotografier av kyrkogårdsmuren, 1988 - 1991 samt handlingar angående tillbyggnad hydroforrum, 1998. 
101991 – 1994Askkvitton. 
111995 – 1999Askkvitton.