bild
Serie

Avsöndringsbilaga till Gävleborgs läns jordebok

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030002/C I
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Po6mURGvV4ApImR5ZvPg82
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningSerien avser avsöndringsbilagor till Gävleborgs läns jordeböcker (G III a). Volymerna är kronologiskt uppställda över de i länet avsöndrade hemmanen och lägenheterna.
För åren 1874-1896 finns uppgift om årlig avgäld. Åren 1897-1926 finns hänvisning till folio i avsöndringsregistret (C II). För sökande av särskild avsöndring se serie C II. I och med att jord- registren för länets samtliga socknar upplagts upphör serien.
Serien inbunden. Vol. 1-3 lev. 102a/1974, vol. 4-5 lev. 76/1984.