bild
Serie

Taxeringslängder Skogsvårdsavgiftslängder

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser längder över de som enligt Kungl. Maj:ts förordningar 1912:274 samt 1946:324 är skyldiga att erlägga skogsvårds- avgift. Med uppgifter om den skattskyldiges namn, fastighetens beteckning, samt det av taxer- ingsnämden taxerade accispliktiga rotvärdet. Häri även länspröv- ningsnämdens ändringslängder.
Serien inbunden. Vol. 1-5 lev. 76/1984.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTid 
11944 
21945 
31946 
41947 
51948