bild
Serie

Gravböcker

Attmars kyrkoarkiv

Fyra stycken volymer med gravböcker (1968-) överförda år 2000 till begravningsverksamhetens arkiv.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11927 – 1997Gravböcker 1927-1966 och 1957-1967.
Gravbrev, 1978-1997.
Uppgift om gravsatta på allmänna gravfältet, utan år.
 
21966 – 1999Blanketter för gravsättning. 
31967 – 1991Gravvårdsritningar, 1967-1972.
Redogörelse för begravningsverksamheten år 1968.
Vård av gravar, innehåller gravvårdsregister utan årtal, 1975-1991.
Förteckning över gåvor vid begravningar, 1980-1982.
Skötsel av gravplats, 1982.
Förslag till ADB-rutiner, utförsamlingsavtal, reglemente för begravningsväseendet med mera, 1982-1985.
Dubbning av stenar, 1983-1984.
Handlingar angående gravplatsen 1969-1975.
 
41984 – 1999Förteckning över gåvor vid begravningar, 1984-1999.
Clearing över förrättning, 1990-1999.