Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Åkningsjournaler

By kyrkoarkiv, Dalarnas län

Serien gallras med 10 års frist med stöd av RA-MS 1997:65.