Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Bjäre häradsrätt


Bjäre bildade 1682 tillsammans med Luggude härad en domsaga som ägde bestånd till 1691, då Luggude ersattes med Södra och Norra Åsbo härad. Dessa härader hade från 1682 utgjort en särskild domsaga för sig. Bjäre härads tingsställe var i Ängelholm. Den 1 juni 1877 bestämde Kungl. Maj:t att Bjäre och Södra Åsbo fr.o.m. 1878 skulle sammanslås till ett tingslag med tingsställe i Ängelholm. Den nya domsagan benämndes Södra Åsbo och Bjäre domsaga.

Bjäre härad omfattar socknarna Barkåkra, Båstad, Förslöv, Grevie, Hjärnarp, Hov, Rebbelberga, Torekov och Västra Karup.

 Arkiv (1 st)

ReferenskodTitel 
Se även: SE/LLA/10005Bjäre häradsrätts arkiv
 

 Serier (7 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AIADomböcker vid lagtima tingI volymerna 44-163 och 169-258 förekommer tingen årsvis regelbundet i ordningen vt, st och ht. De flesta volymerna innehåller även uppbuds-, lagfarts-, intecknings-, äktenskapsförord och förmynderskapsprotokoll samt förteckning över inlämnade bouppteckningar. 
AIBUrtima tingsprotokoll 
AIIAUppbuds- och lagfartsprotokollSerien innehåller även intecknings- och förmynderskapsprotokoll. 
AIIBInteckningsprotokoll 
AVASyneprotokoll 
FIIABouppteckningar huvudserieVolymerna 4-10 innehåller register. Registrerade efter inlämnande år. 
FIIBBouppteckningar tilläggsserie