Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Volym

[Volymförteckning]

Avskrifts- och kopiesamlingen

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/9010002/Vol./1b
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nvCdXdkD6K2afLGdthpfI1
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkning25. Utdrag ur Medelpads domböcker 1582-1690 av Algot Hellbom. (KB, M 10:8). (HLA köp 1970).
26. Sedemera kollegan i Härnösand Michael Ottins brev till föräldrarna i Undersåker, Uppsala 1758-12-15, 1759-06-18. (HLA F 1/1973).
27. Förteckning över varulaster från Sundsvalls och underlydande hamnar till utrikes ort 1854. (Lev 9/1973.)
28. Förteckning å trävaruexporten från Umeå tullkammaredistrikt 1854. (Lev 9/1973).
29. Järnvägspastorn O Th Wermelins skrivelse till domkapitlet i Härnösand 1901-06-15 angående "rallarekyrkogården" i Torehamn. (HLA ID 2118/1972).
30. Skatteköpebrev utfärdat av Kammarkollegium 1762 å Mjösjö nr 2, Nordmalings socken. (Lev 106/1973).
31. Pergamentsbrev 1486 angående Gide by, Björna (Själevad) socken, i avskrift av Ernst Nygren (HLA 1951).
32. Handlingar i Kubbe byarkiv, Anundsjö socken, mikrofilmade i RA. (Bilaga till HLA fört II:1/1957). (år 1443-1766).
33. Xerokopior av skrivelser från Svea hovrätt 1671 17/11 och 1677 19/10 till länsstyrelsen i Gävleborgs län. Xerokopiorna (ID 819/1974) utförda i april 1974 i RA från original utbjudna vid auktion av förfilatelistiskt material. (ID 819/1974).
34. Avskrifter av Carl Eric Laestadius brev 1803-1816 till David von Schulzenheim. Häri även korrektur till Elisabeth Curtelius: Carl Eric Laestadius och hans broder Petrus. Uppsala 1909 (?). (HLA 1970). Jämför bilagor.
35. Ur Hülpherska samlingen. Stifts- och landsbiblioteket i Västerås (Hs Cd 4). Uppgifter lämnade av kyrkoherde Johannes Lochnaeus. ("Rättelse och tilläggning vid Herr Directeurens och Bruks Patrons Abraham Hülphers anmärkningar öfwer Siälewads Sokn.") Gåva av agronom Per Söderlind, Härnösand, 1974.
36. Stämningsansökan 1596-09-20 Jättendals socken, Hälsingland, avseende hemmanet Hällan. Avskrift av pappersbrev tillhörigt hemmansägare P O Johansson, Hällan, Jättendal. Tolkat 1962-05-05 av arkivarie S Stenström. (HLA ID 446/1975).
37. Ur Fällsviks byakista, Nordingrå socken. Köpebrev av 28 September 1776 avseende kronolänsman Carl Sondells köp av skog. Förvaras hos hemmansägare Gunnar Wiklund. (HLA 1968).
38. Bomärken i Nordingrå socken 1669. Xerokopia ur Västernorrlandskommissionens arkiv, volym 3 sid 789-790, RA. (ID 1193/1976).
39. Inbyggare i Nyböle, Bjärtrå socken 1543-1653. Kopior ur bland annat Norrlands handlingar. Samlingen belyser komminister Petrus Magni Nybeliu´s familjeförhållanden. Häri ingår även kopior ur Ramsele tingslags domböcker 1681-1690 avseende bland annat sonen Johan Nybom. Gåva av Rune Olsson, Härnösand.
40. Xerokopia av alfabetiska matrikel efter Barnhuset i Gävle protokollsbok 1785. Lev. 75/1976, ID 1346/1975.
41. Xerokopia: RA Genealogica volym. 240 (von der Hagen) Lev. 39/1976, ID 614/1976.
42. De Medelpadia av Matth. Nordal 1716. Kopia av avskrift. Lev 26/1977 (ID 742/77). Jämför lev 74/1977 (ID 2020/77). +översättning av FD Arvid Enqvist.
43. Momor på Berg (Anna Brita Berg, g. Wallensteen o Halenius). Kopia av tidningsartikel. Författare: Magnus Stattin, Hola. Maskinavskrift av fastebrev 1769-10-26 utfärdat vid Nora häradsrätt samt bouppteckning 1776-11-11 (d:o). Gåva av byggmästare Gunnar Bergqvist, Nyland.
44. S:t Petri-logens restaurant. Matsedlar 1898 mars-maj och odat. Xerokopior. Orginalen finns hos direktör Lars Helleberg, Härnösand. (Lev 91 /1977).
45. Minnesanteckningar med anledning av 70-årsdag, nedskrivna i januari 1929 av Petter Wikman, bonde i Ljustorp, Medelpad. Översänd av före detta kontraktsprosten Albert Wikman, Frösön, son till Petter W.
46. 4 kopior av uppgifter om födda och döda i Västerbotten år 1740, i Kuusamo och Sodankylä 1740, i Österbottens prosterier 1741 samt i Uleå prosteri 1741. Kopiorna erhållna genom SCB, lev 53/1978.
47. Förteckning över Graninge bruks arbetare i stångjärns- knip- och stålhammaren den 4 Augusti 1750.
48. Landshövdingeberättelser för Norrbottens län 1815.
49. Synebrev angående rågången mellan Fränsta bys ägor och kyrkans ägor 1615-10-06. Originalet finns i Fränsta byakista.
50. Xerokopia av brev juli 1855 till P D Hörnfeldt, Docksta, från Fredric Österman, Stockholm. Lev 85/1978 från GLA.
51. Dombrev vid ting i Kornsjö, Nätra skeppslag år 1494 avseende tvist mellan Hummelviks och Bredångers byamän (ID 2327/1979).
52. Dombrev vid ting i Anundsjö 1586-01-20 avseende tvist mellan Bredbyns och Fanbyns byamän (ID 2327/1979).
53. Avskrift av Sv författn. samling nr 43 1850 angående dispositionen av Krono-fiskena i riket. (Gåva av Sven Hartelius 1979-11-20.)
54. Avskrift av Beskrivning över Svabensverk med mera av Helena de Ron, odat. (Gåva av Kjell Söderlund, Bollnäs, ID 1182/80).
55. Avskrift av brev från före detta komministern i Burträsk Jonas Widestedt till brodern Georg dat 1831-02-26.
56. Byhandlingar från Magdbyn, Borgsjö socken (elstatkopior av original tillhörande dels Bertil Eriksson, Magdbyn nr 1, dels Georg Norrman, Magdbyn nr 2). ID 23/1981.

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Domböcker vid ordinarie ting (SE/HLA/1040058/A/A I/A I a)

Kontroll

Skapad2009-03-16 12:44:00
Senast ändrad2009-03-30 13:11:27