bild
Arkiv

Norberg, J P

Svenska Missionsförbundet/ Missionskyrkan

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730284/6/78
Omfång
0,3 Hyllmeter  (6 volymer)
Datering
18921920(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Norberg, J P
Kategori: Person (släkt, samlare)

Innehåll

Allmän anmärkningTidigare referenskod SE/RA/730284/44.

Se historik

6C66:26
Inledning (äldre form)Arkivbeskrivning:

Handlingar efter Johannes Petrus Norberg utgör ett personarkiv som ingår i Svenska Missionskyrkans deposition på Riksarkivet. Arkivet har inkommit som gåva till Missionskyrkan och är deponerat på Riksarkivet i början av 1980-talet. Arkivet är tillgängligt för forskning och ingen sekretess råder. Arkivet består dels av handlingar från J P Norbergs verksamhet såsom missionssekreterare och missionsföreståndare, dels privata handlingar.
Arkivet ordnat och förtecknat av Ragnar Widman, omförtecknat av Katarina Thurell. Arkivbeskrivning upprättad av Katarina Thurell 2010-09-10, nedanstående biografi av Ragnar Widman.

Biografi:

Johannes Petrus Norberg (J P) föddes i Vendel, Uppsala län den 21/1 1855. Död 1918 den 3/5. Far Jan Erik Norberg, mor Johanna Venblad. Norberg genomgick Fjellstedtska skolan 1874-1877 och var predikant i Tegelsmora 1878-1882, Söderhamn 1882-1887, Gävle 1887-1902, Göteborg 1902-1910, Stockholm 1910-1915.Under predikanttiden i göteborg var han även redaktör för Göteborgs Veckotidning.Åren 1915-1917 var han missionssekreterare i Svenska Missionsförbundet, och dess tillförordnade missionsföreståndare 1917.1904-1915 var han ledamot i Missionsförbundets styrelse, 1913-1917 ledamot i missionsskolans styrelse, 1912-1916 ledamot i kommittén för ungdomsförbundets (SMU) verksamhet. På generalkonferensens uppdrag inspekterade han Svenska missionsförbundets missionsfält i Kongo 1908.

Norberg har utgivit skrifterna Herrens måltid, 1912, Utkast till bibelskolekurs, 1912, Dop och Barndop, 1915, Svenska Missionsförbundets framtid, 1917.

Övertygad frikyrkoman utförde Norberg ett betydelsefullt arbete för den frikyrkliga verksamhetens utveckling. Genomsinmångsidiga begåvning såväl som genomsin flitiga stjälvstudier förvärvade kunnighet och sitt kraftfulla framträdande framstod han som en avde ledandekrafterna inom Svenska Missionsförbundet. Han företrädde nästan i allt samma åskådning somP Waldenström, av vilken han under predikanttid i Gävle,då även Waldenström var bosatt där, givetvis rönt stor påverkan. Norberg var dock en självständig natur, som personligen kämpade sig fram till en ståndpunkt. I de kyrkopolitiska diskussionerna deltog han livligt i såväl tal som skrift. Han hävdade starkt den frikyrkliga kristendomssynen icke minst ifrågaomnådemedlens förvaltning och den kristna församlingens väsen. Norbergs inlägg i debatterna kännetecknades av klar logik och en stor övertygelsens pondus. Skarpa och djärva som de var, väckte de stundom häftig opposition från meningsmotståndarnas sida.Även i diskussionen om de dagspolitiska frågorna tog han livlig del. Varmt intresserad för nykterhetssträvandena understödde han dessa i tal och skrift. Såsom predikant var Norberg en person som intog rangplats. Städse hävdande, att läran är grunden för kristet liv och församlingen uppbyggelse gav han i sina predikningar ett dominerande utrymme åt läroframställningen. Evangeliets etiska krav betonade han starkt. Norbergs predikan var mera kärv än känslosam och kunde ofta bli polemisk, förklarligt nog hos en man som tog så livligt del av dagens stridsfrågor.Hämtat ur Svenska Folkrörelser II s 810.

Ragnar Widman

Tillgänglighet

UpphovsrättUpphovsmannen
DepositionJa

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad2011-08-24 00:00:00
Senast ändrad2015-09-29 15:43:40