För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll


Serien inbunden om ej annat anges.

 Volymer (43 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/11833 – 1835Protokoll vid stadens allmänna sammanträden.
 
- [H0002]1837 – 1842Se OIaa:1-2. Prot. vid stadens allm. sammanträden. 
- [H0003]1841 – 1843Se OIaa:1. Kyrkobyggnadskommitténs prot. 
- [H0004]1865 – 1870Se OIaa:3. Kyrkobyggnadskommitténs prot. 
11935 – 1986Arkivbox. Inneh. bl.a.:
Byggnadskommitténs protokoll 1942-1964.
Östersunds kyrkofullmäktiges valberedningskommittés protokoll 1955-1986.
 
Se: SE/ÖLA/11109/J II/791960 – 1968Protokoll, handlingar m.m. i personalärenden.
Diarium i personalärenden 1967-1994.
 
21961 – 1963Lönenämndens protokoll med bilagor. 
31964 – 1967Lönenämndens protokoll med bilagor. 
41967 – 1990Arkivbox. Inneh.:
Församlingsnämndens protokoll med bilagor 1967-1990.
Diakonikommitténs protokoll med bilagor 1971-1989.
Personalmötesprotokoll, MBL 1989.
Närradio- och programkommitténs protokoll 1989.
Protokoll med arbetsgruppen för bibliotek 1989.
 
51968 – 1971Lönenämndens protokoll med bilagor. 
Se: SE/ÖLA/11109/J II/801969 – 1979Protokoll, handlingar m.m. i personalärenden. 
61972 – 1974Lönenämndens protokoll med bilagor. 
71975 – 1977Lönenämndens protokoll med bilagor. 
81978 – 1979Lönenämndens protokoll med bilagor. 
91980 – 1981Lönenämndens protokoll med bilagor. 
Se: SE/ÖLA/11109/J II/811980 – 1989Protokoll, handlingar m.m. i personalärenden. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/471982Valberedningskommitténs protokoll samt lönenämndens protokoll med bilagor. 
101982 – 1983Lönenämndens protokoll med bilagor. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/491983Budgetberedningens protokoll samt finansieringskommitténs protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/511984Budgetberedningens protokoll. 
111984 – 1985Lönenämndens protokoll med bilagor. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/531985Budgetberedningens protokoll. 
121985 – 1994Utbildningsutskottets protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/581986Budgetberedningens protokoll, valberedningens protokoll. 
131986 – 1989Personalnämndens protokoll med bilagor. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/621987Budgetberedningens protokoll, valberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/651988Budgetberedningens protokoll, valberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/661989Valberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/J II/821989 – 1991Protokoll, handlingar m.m. i personalärenden. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/681990Budgetberedningens protokoll, valberedningens protokoll. 
141990 – 1994Personalnämndens protokoll.
Anm.: För bilagor till protokollen, se serie J II.
 
151990 – 1999Arkivbox. Inneh.:
Närradiokommitténs protokoll 1990.
Gruppen för Kyrkans år; protokoll 1990.
Församlingsnämndens/församlingsutskottets protokoll 1990-1991.
Marielunds distriktsråds protokoll 1990-1992.
Diakonikommiténs protokoll 1990-1992.
Centrala distriktsrådets protokoll 1990-1994.
Skyddskommitténs protokoll 1990-1999.
Körfältets distriktsråds protokoll 1991.
Ekonomigruppens protokoll 1993.
Valberedningens protokoll 1995, 1997, 1998.
Gruppen för framtagande av jämställdhetsplan; protokoll 1999.
 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/691991Budgetberedningens protokoll, valberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/J II/831991 – 1994Protokoll, handlingar m.m. i personalärenden. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/701992Budgetberedningens protokoll, valberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/711993Budgetberedningens protokoll, valberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/721994Budgetberedningens protokoll, valberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/731995Budgetberedningens protokoll. 
161995 – 1999Personalutskottets protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/741996Budgetberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/751997Budgetberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/761998Budgetberedningens protokoll. 
Se: SE/ÖLA/11109/K III a/771999Budgetberedningens protokoll.