Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Specialräkenskaper för kyrkan

Ljusdals kyrkoarkiv

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11629 – 1677Kapsel
Specialräkenskaper

Inneh även:
Kyrko- och prästgårdsinventarium
1629-1636
Handlinar ang prästbordet 1670
Förteckning över fattiga 1663-1672
 
21713 – 1735Kapsel
Specialräkenskaper

Inneh även:
Skuldbok 1725-1735
 
31735 – 1766Kapsel
Specialräkenskaper
 
41766 – 1801Inb
Spesialräkenskaper

Inneh även:
Huvudbok 1797-1801
 
51773 – 1796Kapsel
Specialräkenskaper

Anm:
Omfattar åren 1773-1774, 1784-1785, 1789-1791, 1795-1796

Inneh även:
Fattigräkenskaper 1773-1796,
Kollektbok 1773, 1784, 1789, 1790, 1795
 
61801 – 1835Inb
Specialräkenskaper
 
71808 – 1818Kapsel
Kyrkokladd

Innh även:
Fattigkladd 1808-1818
 
81818 – 1829Kapsel
Kyrkokladd

Inneh även:
Fattigkladd 1818-1829
 
91829 – 1840Kapsel
Kyrkokladd

Inneh även:
Fattigkladd 1829-1840
Inkomstbok för bibelkassan 1830-1840
 
101835 – 1872Inb
Specialräkenskaper
Lev 72/1963
 
111852 – 1861Kapsel
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Inneh även:
Specialkladd för fattigkassa 1852-1861
Specialkladd för skolkassan 1852-1861
Specialkladd för bibelkassan 1852-1861
 
121861 – 1870Kapsel
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Innh även:
Specialkladd för fattigkassan 1861-1870 31/7
Specialkladd för skolkassan
1861-1870 31/7
Specialkladd för bibelkassan
1861-1870 31/
 
131870 – 1872Inb
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Inneh även:
Specialkladd för fattigkassan 1870 aug-1872
Specialkladd för skolkassan
1870 aug-1872
Specialkladd för bibelkassan
1870 aug-1872
 
141872 – 1877Inb
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Inneh även:
Specialkladd för fattigkassan
1872-1877 nov
Specialkladd för skolkassan
1872-1877 nov
Specialkladd för bibelkassan
1872-1877 nov
 
151873 – 1911Inb
Kyrkokassans special
Lev 156/1973

Inneh även:
Anteckning om vinsädesmedlens fördelning mellan Ljusdal och
Ramsjö kyrkor 1863
 
161877 – 1899Inb
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Inneh även:
Specialkladd för fattigkassan
1877 nov -1882 april
Specialkladd för skolkassan
1877 nov -1888 april
Specialkladd för bibelkassan
1877 nov
 
- [H0001]1882 – 1921Spr år
Insamlade medel till kyrkan
Se P: 9
 
- [H0002]1882 – 1922Spr år
Insamlade medel till död-
grävare och ringare
Se P: 9
 
171896 – 1904Inb
Kyrkokassans specialräkenskaper
Lev 156/1973

Anm:
Medel till kyrkan samt medel till dödgrävare och ringare

Inneh även:
Upptagna medel till de fattiga 1896-1904
Upptagna medel till skolan
1896-1898
Upptagna medel till bibelkasssan
1897-1904
 
- [H0003]1918Förslag till stat för kyrkan
Se L II b: 1