Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Specialräkenskaper för kyrkan

Ljusdals kyrkoarkiv

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11629 – 1677Kapsel
Specialräkenskaper

Inneh även:
Kyrko- och prästgårdsinventarium
1629-1636
Handlinar ang prästbordet 1670
Förteckning över fattiga 1663-1672
 
21713 – 1735Kapsel
Specialräkenskaper

Inneh även:
Skuldbok 1725-1735
 
31735 – 1766Kapsel
Specialräkenskaper
 
41766 – 1801Inb
Spesialräkenskaper

Inneh även:
Huvudbok 1797-1801
 
51773 – 1796Kapsel
Specialräkenskaper

Anm:
Omfattar åren 1773-1774, 1784-1785, 1789-1791, 1795-1796

Inneh även:
Fattigräkenskaper 1773-1796,
Kollektbok 1773, 1784, 1789, 1790, 1795
 
61801 – 1835Inb
Specialräkenskaper
 
71808 – 1818Kapsel
Kyrkokladd

Innh även:
Fattigkladd 1808-1818
 
81818 – 1829Kapsel
Kyrkokladd

Inneh även:
Fattigkladd 1818-1829
 
91829 – 1840Kapsel
Kyrkokladd

Inneh även:
Fattigkladd 1829-1840
Inkomstbok för bibelkassan 1830-1840
 
101835 – 1872Inb
Specialräkenskaper
Lev 72/1963
 
111852 – 1861Kapsel
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Inneh även:
Specialkladd för fattigkassa 1852-1861
Specialkladd för skolkassan 1852-1861
Specialkladd för bibelkassan 1852-1861
 
121861 – 1870Kapsel
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Innh även:
Specialkladd för fattigkassan 1861-1870 31/7
Specialkladd för skolkassan
1861-1870 31/7
Specialkladd för bibelkassan
1861-1870 31/
 
131870 – 1872Inb
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Inneh även:
Specialkladd för fattigkassan 1870 aug-1872
Specialkladd för skolkassan
1870 aug-1872
Specialkladd för bibelkassan
1870 aug-1872
 
141872 – 1877Inb
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Inneh även:
Specialkladd för fattigkassan
1872-1877 nov
Specialkladd för skolkassan
1872-1877 nov
Specialkladd för bibelkassan
1872-1877 nov
 
151873 – 1911Inb
Kyrkokassans special
Lev 156/1973

Inneh även:
Anteckning om vinsädesmedlens fördelning mellan Ljusdal och
Ramsjö kyrkor 1863
 
161877 – 1899Inb
Specialkladd för kyrkokassan
Lev 156/1973

Inneh även:
Specialkladd för fattigkassan
1877 nov -1882 april
Specialkladd för skolkassan
1877 nov -1888 april
Specialkladd för bibelkassan
1877 nov
 
- [H0001]1882 – 1921Spr år
Insamlade medel till kyrkan
Se P: 9
 
- [H0002]1882 – 1922Spr år
Insamlade medel till död-
grävare och ringare
Se P: 9
 
171896 – 1904Inb
Kyrkokassans specialräkenskaper
Lev 156/1973

Anm:
Medel till kyrkan samt medel till dödgrävare och ringare

Inneh även:
Upptagna medel till de fattiga 1896-1904
Upptagna medel till skolan
1896-1898
Upptagna medel till bibelkasssan
1897-1904
 
- [H0003]1918Förslag till stat för kyrkan
Se L II b: 1