Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Kyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, pastorats- kyrkostämmans och församlings- delegerades handlingar

Främmestads kyrkoarkiv

Serien i boxar.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11905,1940 – 1984Handlingar för pastoratet: revisionsberättelse 1905, Boställsstyrelsens protokoll 1940-1980, pastorates budget och skatteunderlag 1965-1968 resp. 1969-1980, handlingar om anställda, Domkapitlets förordnande, bårhus-protokoll i Essunga 1984, övriga bilagor till pastoratet. 
21957 – 1999Handlingar för församlingen: Kyrkofullmäktiges ledamöter, revisionsberättelser, kollektredogörelser, skatteunderlag/bokslut, remisser, avtal STIM. 
31980 – 1990Bokslut för pastoratet 
41991 – 1999Bokslut för församlingen. 1993 saknas.