bild
Serie

Övriga handlingar

Hille kyrkoarkiv

 Volymer (28 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1574 – 15831574, 1583. Pergamentssamlingen
Två kungliga brev angående skatteköp.
Lev 34/1967
 
- [H0001]1615 – 16701615-1648, 1670. Hille kyrkas lagar, antagna vid prosteting
Se L I a: 1
 
- [H0002]1616 – 1877Series pastorum.
Se L Ia: 1
 
- [H0003]1644Anteckningar om en stöld ur en äldre räkenskapsbok samt redogörelse för tillkomsten av en ny sådan
Se L I a: 1
 
- [H0004a]1684 – 1838Ingår i O II:1
Utdrag ur dombok 1681, 1684, 1800, 1806, kvitto om gåva till kyrkan i samband med kyrktagning 1838, räkenskaper för vaccinationsmedel 1812-1813 m.m. Handlingarna överlämnade från Landsarkivet i Uppsala 2013. Två röstlängder för prästval inordnade i M:1.
 
- [H0004]1691Protokoll vid val av uppsyningsmän m m.
Se L I b: 1
 
- [H0005]1768 – 1920Spr år. Strödda handlingar bl a ang brännvinsbränning.
Se K I: 1
 
- [H0006]1778Bystämmoprotokoll.
Se K I: 1
 
11786 – 1835Inb. Dagbok över kyrkliga förrättningar.
Lev 34/1967
Anm: Luckor 1800, 1804-1830
Inneh även:
Anteckn om upplästa kungörelser 1790-1834
(Luckor 1800, 1804-1830).
 
- [H0007]1787Avskrift av arrendekontrakt på husbehovsbränning.
Se K I: 2
 
- [H0008]1794 – 1799Anteckningar om folkmängden
Se A I: 6
 
- [H0009]1803 – 18041803, 1804.
Utdrag ur häradsrättsprotokoll rörande osedlighet bland ungdom i Hille.
Se K I: 2
 
21863 – 1873Inb. Debiterings- och uppbördslängd för kommunalutskylder
Lev 46/1976
 
- [H0010]1810 – 1813Anteckningar om folkmängden
Se A I: 8
 
31880Inb. Jordebok.
Lev 46/1976
 
- [H0011]1814 – 1816Anteckningar om folkmängden
Se A I: 9
 
- [H0012]1859 – 18641859-1860, 1862-1864.
Domboksutdrag.
Se H III: 1
 
- [H0013]1872Kommunalstämmoprotokoll.
Se H II: 1
 
41809 – 1960Förslag till stämpel, pastoratsämbetet, sigill m. m.odaterad
Förteckning över kungörelser 1809-1813
Hille missionssällskap 1843-1910
Kontrakt angående hästs hållande vid eventuellt krig 1848
Markegångstaxa, förslag ordningsstadgar, predikotexter m. m. 1859-1906
Handlingar angående fattigvård 1880
Per Persson i Åbyggeby dödsbos handlingar 1882-1960
Handlingar angående barnavårdsnämndens ärenden 1949-1952

Häri även; förteckning över kommunikanter 1793-1795; kollekträkenskaper 1859-1892; befolkningsstatistik 1884-1960; klockares uppbördslängd 1859-1892
 
- [H0014]1879 – 1885Uddemantalskassans räkenskaper
Se O II: 3
 
51901 – 1980Huvudbok med okänd tillhörighet 1901-1913
Kyrkoherdens besöksjournal "hembesök hos gamla och sjuka" 1943-1949
Fotografier; Hille hembygdsfest 1951; foto folksamling vid "Hilleviks herrgård" från ca: 1900 reproduktion från år 1943 m. fl.
KHG protokoll samt förteckning medlemmar 1952-1954
Förtroendemän 1957-1980
 
- [H0015]1904 – 1942Saknas: krönikebok, enligt äldre arkivförteckning med signum P I:5 
- [H0016]1942Saknas: krönikebok, enligt äldre arkivförteckning med signum P I:6 
61959 – 1998Församlingsfaddrar födda 1959-1977
Pastoratsbeskrivning 1977
Uppvaktningar; 75-års kalas, julblommor, de äldres kyrksöndag m.m. 1981, 1997-1998
Telefonabonnemang 1981-1988
 
71983 – 1993Gudstjänster och förrättningar på annan plats än Hille kyrka, 1983-1989
Gudstjänster förrättningar, programblad m. m. 1989-1993
 
81986 – 1999Läktarjournal Hille kyrka 1986-1988
Handlingar angående annonser 1987-1999
 
91986 – 1995Beredskapsplaner, spridda år 
101996 – 1999Beredskapsplaner 1996-1999
Familjemässa med barnbibelutdelning 1997-1999
Fakturor över förrättningar m.m. 1996-1998