Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper

Överkalix kyrkoarkiv

Serien inbunden om inte annat anges.

 Volymer (26 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11640 – 16991640-1683,(99). Lev 51/1953.
Innehållsförteckning i volymens början.
Särskild räkning över vinpengar 1650-1681samt anteckningar om kyrkans utestående fordringar:
Innehåller även:
Räkning å pungpenningar 1650-1680; förhörslängder 1693, 1697-1699; skriftbok 1698-1699; kyrkoinventarium (fragment), odat;
uppgifter å ägor skänkta till Överkalix prästbol 1639 och å jord som "långt tillförne" varit given prästbolet (fragment) odat; resolution på klander över jorddonationer till prästbolet, 1642 (avskrift); förbindelser av socknemännen att på egen bekostnad bygga prästgård (avskrift) odat samt Series pastorum och anteckningar om kyrkan (fragment) 1630-1644.
 
21683 – 17541683-04-22--1754. Defekt genom utrivna blad:
Innehållsförteckning i volymen.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1710-1754; kollekträkenskaper 1710-1730; inventarieförteckningar för gamla kyrkan, som nedbrann 1690 och för nya kyrkan 1699-1730 med tillägg t o m 1754 samt Series pastorum och anteckningar om kyrkan 1630-1729.
 
31755 – 1806Defekt (del av 1756 saknas):
Innehållsförteckning i volymen.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1755-1806; förteckning över kollekter 1755-1804; inventarium för kyrkan 1762; inventarium för prästbordet 1711-03-27; Series pastorum och anteckningar om kyrkan 1630-1850.
 
41806 – 18271806-05-01--1827-05-01.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1806-1827.
 
51813 – 18341813-05-01--1834-05-01.
Häfte i kapsel.
Ej summerad.
Innehåller även:
Kladd över fattigmedel 1813-1834.
 
61827 – 18481827-05-01--1848-05-01.
Inbunden i kapsel.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1827-1848.
Fattigräkenskaper 1836-1846.
 
71841 – 1849Lev. 57/1976.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1841-1849.
 
81841 – 1862Lev. 57/1976.
Skuldbok 1841-1862.
 
91848 – 18971848-05-01--1897. Lev. 57/1976.
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1848-05-01--1862-04-30 och fattigvårdsstyrelsens protokoll 1860-11-19.
 
101862 – 1866Häfte i kapsel. Lev. 57/1976.
Innehåller även:
Kassabok för kyrko- och fattigkassan 1836-1846; speciallängder för fattigkassan, lasaretts- och andra ecklesiastika medel
1849-05-01--1853-04-30, 1854-05-01--1859-04-30,
1860-05-01--1864-04-30.
 
111898 – 1951Lucka 1945.
Två band i arkivkartong.
 
121952 – 1956 
131957 – 1960 
141961 – 1964 
151965 – 1970 
161971 – 1975 
171976 – 1980 
- [H0001]1981 – 1991Lucka 
181992Arkivkartong.
Resultat- och balansräkningar samt huvudbok och grundbok.
 
191993Arkivkartong.
Resultat- och balansräkningar samt huvudbok och grundbok.
 
201994Arkivkartong.
Resultat- och balansräkningar samt huvudbok och grundbok.
Dock ofullständig - endast uppgifter från perioden augusti t o m november 1994.
 
211995Arkivkartong.
Resultat- och balansräkningar samt huvudbok och grundbok.
 
221996Arkivkartong.
Resultat- och balansräkningar samt huvudbok och grundbok.
 
231997Arkivkartong.
Resultat- och balansräkningar samt huvudbok och grundbok.
 
241998Arkivkartong.
Resultat- och balansräkningar samt huvudbok och grundbok.
Grundbok för perioden 10:10 saknas, se L I f:10.
 
251999Arkivkartong.
Resultat- och balansräkningar samt huvudbok och grundbok.
Uppgifter för perioden 1:1 saknas, se L I f:10.