Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Inteckningsböcker

Lycksele tingslags häradsrätts arkiv

Inteckningsböcker började föras den 1 januari 1876 med stöd av kungörelsen (1875:70) om lagfarts- och inteckningsböcker. Inteckningsböckerna ersattes fr.o.m. den 1 januari 1933 av fastighetsböcker med stöd av lagen (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet.

Register till inteckningsböckerna återfinns i vol. C III b:1 och i vol. C III c:1

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se även: SE/HLA/1040130/C III b/81876 – 1943Band VIII 
11876 – 1943Band I 
21876 – 1943Band II 
31876 – 1943Band III 
41876 – 1943Band IV: Uppslag 1-237 
51876 – 1943Band IV: Uppslag 238-502 
61876 – 1943Band V 
71876 – 1943Band VI 
81876 – 1943Band VII