Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967

Lerbo kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11870 – 1912Bilagor 1870-1911, spridda år. Värnpliktslistor 1894-1912, ej alla år. Innehåller även bilagor till födelse- och dopböckerna 1883-1902, spridda år, till lysnings- och vigselböckerna 1856-1885, spridda år, och till död- och begravningsböckerna 1883-1887, ej alla år. 
21920 – 1965Efter gallring kvarvarande bilagor, ej alla år. Innehåller även efter gallring kvarvarande bilagor till lysnings- och vigselböckerna 1943-1967, spridda år, och till död- och begravningsböckerna 1931-1959, spridda år, samt ej gallringsbara bilagor 1968-1991.


Fortsättning i serierna H VII a-b.