bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (T-län)

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11763 – 1907Innehåller:
1) En handskriven berättelse om tillkomsten av komministerbostället i Östra Sund, Nora bergsförsamling (Band, oktav) 1790-1796;
2) Synehandlingar rörande prästgård och boställen 1763, 1796, 1804, 1818-1907;
3) Omkostnadsräkning för Nora cappelans- och klockaregårdars nybyggnad (häfte) 1813-1825.
 
21881 – 1952Arrendehandlingar. Spridda år. 
31894 – 1946Synehandlingar å ecklesiastika boställen i Nora pastorat. Spridda år. 
41900 – 1956Om skogen. Spridda år. 
51920 – 1994Spridda år. 
61995 – 1996Nya Församlingshemmet. 
71996 – 1997Nya Församlingshemmet. 
81996 – 1998Nya Församlingshemmet. 
91996 – 1998Nya Församlingshemmet. 
101997Nya Församlingshemmet. 
111998 – 1999Om ombyggnad av Klockargården.