bild
Serie

Skrivelser från myndigheter

Norbergs kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11552 – 1691Kungl. brev och resolutioner m.m. åren 1552, 1617-1691 och odat. Nummerserie, bildad 1788, med då upprättad innehållsförteckning. 
21684 – 1736Cirkulärbrev från domkapitlet i Västerås. ( "Ven. Consist. Circul. bref fr. 1684-1736") 
Se: SE/ULA/11099/P IV/41699Skrivelse från kronofogde. 
31707 – 1780Kopiebok (kursbok) åren 1707-1737, 1780. Innehåller även sockenstämmans protokoll
1727, 1783-1819, kyrkorådets protokoll 1784-1815, biskopsvisitationsprotokoll 1737, indelningar till kungsringning och till byggnadsarbete i prästgården 1771-1818 och anteckningar om "märkliga händelser" 1715, 1727.
 
Se: SE/ULA/11099/P I/11802 – 1811Förteckning på i Norbergs kyrka upplästa kungl förordningar samt K B:s och andra myndigheters kungörelser. 
41974 – 1990Från kyrkbokföringsinspektören inkomna skrivelser.