Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967

Tortuna kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11805 – 1915Bilagor 1805-1915, spridda år och odat. Värnpliktslistor 1883-1915. Innehåller även bilagor till födelse- och dopböckerna 1883-1915 och till konfirmationsböckerna 1883-1915. 
21916 – 1961Efter gallring kvarvarande bilagor 1916-1961, ej alla år. Förteckning över utfärdade äktenskapsbetyg 1952-1961. Innehåller även efter gallring kvarvarande bilagor till födelse- och dopböckerna 1916-1967, ej alla år, till lysnings- och vigselböckerna 1948 och till död- och begravningsböckerna 1917-1954, ej alla år.


Fortsättning i serierna H VII a-b.