bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Tortuna kyrkoarkiv

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11572/L I a/111885 – 1942Räkenskaper över pastoratsboställets medel 1885 - 1918, expropriationsfondens räkenskaper 1919 - 1942 och skogsaccisfondens räkenskaper 1930 - 1942. 
Se: SE/ULA/11572/L I a/91804 – 1837Kladd över influtna lasarettsmedel. 
11837 – 1909Magasinsfondens räkenskaper. Innehåller även avskrift av stiftelsebrevet - "Nordforssonska donationen" - 1809. 
21879 – 1922Uppbörds - och debiteringslängder för prästlöner. 
31884 – 1932Fondräkenskapernas verifikationer 1884 - 1932, ej alla år. Sockenbibliotekets räkenskaper 1888-1912. Prästgårdsbyggnadskassans verifikationer 1893-1922, ej alla år. 
41889 – 1927Fondräkenskaper. 
51891 – 1957Prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper 1891 - 1922. Pastoratskassans räkenskaper 1922 - 1957. 
61903 – 1944Fondräkenskaper. 
71910 – 1968Fondräkenskaper. 
81916 – 1966Fondräkenskaper. 
91921 – 1966Fondräkenskaper. 
101922 – 1932Pastoratskassans verifikationer 1922 - 1924, 1927 - 1932. Prästlönekassans verifikationer 1925-1929. Kyrkoherdeboställets nybyggnadskassas verifikationer 1930 - 1931. 
111922 – 1942Prästlönekassans räkenskaper. 
121930 – 1942Kyrkoherdeboställets nybyggnadskassas räkenskaper 1930-1942. Pastoratskassans räkenskaper över ersättningar för mark för vägändamål 1935 - 1942, räkenskaper för lägenheten Eriksberg 1942 och räkenskaper för Karbottenskiftet 1942. 
131934 – 1951Prästlönekassans räkenskaper. 
141943 – 1961Prästlönekassans huvudbok. 
151943 – 1962Prästlönefondsräkenskaper. 
161952 – 1961Pastoratskassans huvudbok. 
171952 – 1961Pastoratskassans kassabok. 
181952 – 1961Prästlöne- och kyrkomusikerlönekassans kassabok. 
191952 – 1961Löneboställskassans special. 
201957 – 1966Kassabok för gravfonder.