Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Tunabergs kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11654 – 16943 st listor på bidrag till inköp av ljuskronor och bårkläde 1654-1694. Innehåller även Gustav II Adolfs donationsbrev
på Uttervik (original) 1627. Kungliga Maj:ts brev om frihet från underhåll av sockenstuga och kyrkogårdsmur i moderförsamlingen 1664. 4 st handlingar rörande Uttervik 1670-1706. Syneinstrument, komministerbostället 1740.
I G de Beschés donationsbrev 1790 och 1793. Protokoll över syn å kyrkoherdebostället i moderförsamlingen Tuna 1795. Brukspatron G U Silfversparres på Nävekvarn gåvobrev på en donation till socknens fattiga 1802. Lantmäteriprotokoll vid uppgörande av karta över komministerbostället med kortfattad kartbeskrivning 1803-1804.
Jönåkers häradsrätts fastställelse av lantmäterikartan över komministerbostället 1804. Utdrag ur Kammararkivets jordeböcker om komministerbostället 1545-1788, avskrift 1804. Ekonomisk besiktning, komministerbostället 1828,
1848 och 1858. Inspektor Carl Hedins vid Krognäs anförande till sockenstämmoprotokoll om en donation av en gravfond samt utdrag ur samma protokoll 1848.
 
21931 – 1959Handlingar angående omtäckning av kyrktaket. Skriftväxling med Nordiska Museet. Kyrkorestaureringsritningar 1934. Handlingar angående dopfunten 1945, med ritningar. Ritning till vapenhusdörrar 1950. Småkyrka i Nävekvarn 1958. Parkeringsplats vid kyrkan 1959. 
31946 – 1999Skrivelser från Riksantikvarieämbetet 1946-1977, skrivelser angående textilier 1963-1967 och skrivelser angående orgeln 1968-1999. 
41961 – 1987Restaurering av stigluckan, extra uppvärmningskraft i kyrkan, belysningsinstallation, restaurering av Madonna-bild (även foton), angående transformatorn, elektrisk klockringning, ny kyrktrappa, ny takarmatur (även ritningar), kyrkobeskrivning, nya nattvardskalken 1981, fotografier på kyrkan, nya orgeln 1983, nya ljudanläggningen i kyrkan och förfrågan om kyrkklockor. Innehåller även anmälan om inbrott i kyrkan 1983. 
51988 – 1995Kyrkans restaurering 1988-1989 och 1995. Åskledaranläggning, korkåpan, kyrkbänkar, dekorationsmåleri (även ritningar), renovering av altarringen 1992, beskrivning av utvändig upprustning 1995 och anbud på underhåll av "läktarorgeln"1995. Innehåller även ansökan om byggnadsbidrag 1993 och 1997 och kyrkobyggnadsbidrag, odat. 
- [H0001]1654 – 1694Se L I a:1. Anteckningar om donationer till kyrkan 1654-1655 och 1694 samt kyrkans sexmän och kyrkvärdar 1660.
 
- [H0002]1761 – 1802Se K I:1. Stoldelningsprotokoll 1761 och G U Silfversparres testamente 1802. I G de Besches gåvobrev (efter Anna Ersdotter), avskrift (originalet i O I a:1) 1793.