Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga handlingar och historiska anteckningar

Tunabergs kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11606/N III/11587 – 1888Series pastorum för Tuna pastorat. 
Se: SE/ULA/11606/O I a/11825 – 1878Utdrag ur jordebok och mantalslängd. 
Se: SE/ULA/11607/C/11676 – 1677Avlevereringsattester rörande kyrkotionde. 
Se: SE/ULA/11607/K I/11802G U Silfversparres testamente. 
11625 – 1977Series pastorum 1580, 1587-1888. Handlingar angående Näfveqvarns bruk 1625-1973, spridda år. Utdrag ur kyrkoboksmaterial 1688. Handlingar angånende Olof Olsson i Stora Bärskär 1850 (ca) och odat. Angående cholera-sjukdomen 1850-1893. Utdrag ur protokoll förda vid kommunalnämndens sammanträde angående fattigvården 1890-1899. Förteckning över hästar för krigsmakten 1906. Tunabergs kommunalfullmäktige 50 år. Strängnäs stifts andliga geografi 1945. Normalinstruktion för roteombud 1947. Införlivande av "skogsdelen" av Bergshammars kommun 1947. Ändring i jordregisterbeteckning 1949. Angående Tunabergs socken 1950-talet. Hushållsförteckning 1956. Upprop till biskop Åke Kastlund 1960 (?). Skriftetal i Tunabergs kyrka. Professor Segelberg 1965, 1969-1978. Utredning om församlingsdiakonin 1965. Angående Sankta Barbara 1965. Naturvårdsinventering i Tunabergs kommun 1966. Insamlingslista till ersättningsskyldig lantbrevbärare 1969. Högtidsdag för Tunaberg 1969. Anmälan om kyrkstöld 1970. K H Westin, textutredning, uppenbarelseboken 12:7-12. Bild av den heliga Birgitta i Tunabergs kyrka samt viktiga årtal i Birgittinerordens historia 1970-1973. Tunaberg, minnen och anteckningar från den gamla kommunen 1970. Föräldramöte i Oxelösund angående konfirmandkåpor 1972. Ragnar Larssons skrivelse angående vissa fonder 1973. Eventuellt kärnkraftsverk i Tunaberg 1974. Fastighetsreglering 1975. Andlig vård och övrig personalvård vid Södermanlands regemente 1977. M.m. Innehåller även Kung Gustaf Adolfs donation av Präst-Uttervik 1627. Inventarium av kyrkan 1654 och 1688. Allmänna kungörelser 1861. 
21760 – 1881Och odat. Bland annat utdrag ur sockenstämmoprotokoll angående skomakare 1760-1780, handlingar angående kyrkofogden Eric Bergmans arvingar 1842-1881, beslut angående brukspatron C Bjuggrens gravplats 1855, utdrag ur inteckningsprotokoll 1859, utdrag ur jordebok 1878 och ur mantalslängd 1881. 
31890 – 1962Almanackor. Ej alla år. 
41943 – 1977Förteckning över brudar som burit församlingens brudkrona 1943-1975. Förteckningar över barn som burit församlingens dopdräkter 1958-1977.