Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Husförhörslängder

Villberga kyrkoarkiv

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11737 – 1747Innehåller även skrivelser från myndigheter 1749 och sockenstämmoprotokoll 1735, 1737, 1741 och 1743. 
21759 – 1778Se även A I:3. Husförhör antecknade för åren 1759, 1764, 1767, 1769, 1774, 1775, 1778.
Innehåller även dopbok 1737-1752, vigselbok 1743-1753 och dödbok 1743-1754.
 
31765 – 1771 
41778 – 1787 
51789 – 1795Möjligen använd redan år 1788, vilket årtal nästan överallt ursprungligen stått i första kolumnen, sedan ändrat till 1789. 
61796 – 1802Med ortregister. 
71803 – 1809Med ortregister. 
81810 – 1817Defekt (de 8 första bladen saknas). Omfattar 1810-1816(18). 
91817 – 1827 
101827 – 1831Innehåller även avlösningslängd 1829-1830 och influtna
medel för bibelinköp åt nattvardsungdom 1828-1832.
 
111832 – 1837Innehåller även avlösningslängd 1833-1836 och längd över nattvardsungdom 1832-1836. 
121838 – 1842Innehåller även längd över nattvardsungdom 1838-1842m och avlösningslängd 1838-1841. 
131843 – 1847Innehåller även längd över nattvardungdom 1843-1847 och avlösningslängd 1843-1847. 
141848 – 1852Innehåller även konfirmationslängd 1848-1852 och
avlösningslängd 1849, 1851.
 
151853 – 1857Innehåller även avlösningslängd 1853-1857. 
161858 – 1861Innehåller även konfirmationslängd 1858-1860 och avlösningslängd 1857-1858.
Omfattar åren 1858-1860(61).
 
171861 – 1865Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex-
mansrotar, samt förteckningar över personer som efter förseelser undergått enskild
skrift, över kyrkskrivna men ej mantalsskrivna, över mantals-
skrivna men ej kyrkskrivna, över nattvardsbarn, allt i volymens
början.
 
181866 – 1870Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex-
mansrotar, samt förteckning över nattvardsbarn.
 
191871 – 1875Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex-
mansrotar, samt förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m
 
201876 – 1880Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex-
mansrotar, samt förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även
mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m.
 
211881 – 1885Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m. 
221886 – 1890Med förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även
mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m.
 
231891 – 1895Med förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.