Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbara.

Villberga kyrkoarkiv

Serien består av:
- Faderskapserkännanden.
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn.
- Arvsrättsförklaringar.
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
- I utlandet utfärdade bilagor.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11968 – 1991