Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Villberga kyrkoarkiv

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11685 – 1794Huvudräkning. Innehåller även fattigkassans huvudräkning
(gemensamt med kyrkokassans) 1719-1794.
 
21743 – 1778Kladd. Innehåller även fattigkassans kladd 1743-1778
och kladd över kollekter 1743-1778.
 
31778 – 1800Kladd. Innehåller även fattigkassans kladd 1778-1800,
kladd över kollekter 1778-1804 och kladd över insamling till orgelverk 1800-1809.
 
41782 – 1827Skuldbok. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1782-1827. 
51801 – 1857Specialräkning. 
61801 – 1900Huvudräkning. Innehåller även fattigkassans huvudräkning
1801-1847.
 
71827 – 1880Skuldbok för kyrko- och fattigkassan. 
81848 – 1874Inkomst- och utgiftsjournal för kyrkokassan 1848-1853.
Special för kyrkokassan 1853-1874. Innehåller även räkenskaper
för skolkassan 1853-1857, inkomster och utgifter för folkskolan
1848-1853 , dessutom räkenskaper för fattigkassan 1853-1857,
för kollekt 1853-1857 och för lasarettskassan 1851-1857.
 
91854 – 1868Kladdräkenskaper för kyrkokassan. Innehåller även kladdräkenskaper för fattig-, lasaretts- och skolkassorna 1854-1868, vissa år. 
101874 – 1904Special. Innehåller även special för bibelkassan 1880-1904 och för kyrkoreparationsfonden 1897-1904. 
111901 – 1948Huvudbok 
121905 – 1911Kladd. Innehåller även kladd för bibelkassan 1905 och för kyrkoreparationsfonden och skolkassan 1905-1911. 
131905 – 1917Special. 
141905 – 1937Lånebok. Innehåller även lånebok för skolkassan 1905-1937. 
151906 – 1938Huvudbok. Innehåller även huvudbok för kyrkofondskassan 1906-1921, prästgårdsbyggnadskassan 1906-1938, skolkassan 1906-1938 och prästlönekassan 1923-1938. 
161912 – 1918Kladd. Innehåller även kladd för kyrkofondskassan, skolkassan och prästgårdsbyggnadskassan 1912-1918 samt bibliotekskassan 1914-1918. 
171916 – 1937Special. 
181919 – 1922Kladd. Innehåller även kladd för kyrkofondskassan, bibliotekskassan, prästgårdsbyggnadskassan och skolkassan 1919-1922. 
191923 – 1927Kladd. Innehåller även kladd för skolkassan 1923-1927. 
201927 – 1930Kassakladd. Innehåller även kassabok för skolkassan 1927-1930. 
211938 – 1954Special. 
221949 – 1971Huvudbok. 
231955 – 1966Kassabok 
241967 – 1971Kassabok.