Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   

Katarina församling

Kyrksocken

ReferenskodSE/018015000
Tid1654 –

RelationNamnReferenskodOrtstypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadStockholms stadSE/010199005Fögderi / stad17201966
ÖverordnadStockholms fögderiSE/010199000Fögderi / stad1967
ÖverordnadStockholms stadSE/144001300Härad / stad / skeppslag1654
ÖverordnadStockholms stadSE/018000008Kommun / stad18631970
ÖverordnadStockholms kommunSE/018000000Kommun / stad1971

1654-1907 Sankt Katarina, 1907- Ka-
tarina. 1654 utbruten ur Maria Mag-
dalena, 1859 utbrutet Allmänna Ar-
betsinrättningen,1887-05-01 inför-
livat Danviks hospital, 1889 inför-
livat Allmänna arbetsinrättningen,
1917-05-01 utbrutet Sofia.