bild
Serie

Register till de bundna församlingsböckerna

Eskilstuna Klosters kyrkoarkiv

Volymerna 1-13 består av bundna "husregister", som utifrån fastigheter (vissa med alfabetiska register) via personnamn hänvisar till uppslag i församlingsböckerna. Volymerna 14-22 består av "husregister" i pärmar i valdistriktsordning (med innehållsförteckning över fastigheter i valdistrikten), som utifrån fastigheter via personnamn hänvisar till uppslag i församlingsböckerna.

Volymerna 23-42 består av "ledkort" i kartonger i alfabetisk ordning efter fastigheter med uppgifter om personernas inflyttning, utflyttning, dödsfall och hänvisning till uppslag i församlingsboken.

 Volymer (45 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11930 – 1936 
21930 – 1936 
31930 – 1936 
41936 – 1940 
51936 – 1940 
61936 – 1940 
71936 – 1940 
81940 – 1950Valdistrikt 9-10 
91940 – 1950" 11-12 
101940 – 1950" 13-14 
111940 – 1950" 15-16 
121940 – 1950" 17, del I 
131940 – 1950" 17, del II 
141950 – 1961Valdistrikt 11 
151950 – 1961" 12 
161950 – 1961" 13 
171950 – 1961" 14 
181950 – 1961" 15-16 
191950 – 1961" 17-18 
201950 – 1961" 19-20 
211950 – 1961" 21, del I 
221950 – 1961" 21, del II 
231961 – 1971Daggkåpan - Dovhjorten 
241961 – 1971Drakblomman - Hornet 2 
251961 – 1971Hornet 3 - Nagelörten 
261961 – 1971Najaden - Navigatören 5 
271961 – 1971Navigatören 6 - Nithammaren 
281961 – 1971Nitnageln - Notarien 8 
291961 – 1971Notarien 9 - Nyheten 
301961 – 1971Nyingen - Nålen 
311961 – 1971Näbben - Nötväckan 
321961 – 1971Oasen - Sadelmakaren 
331961 – 1971Safiren - Skålen 
341961 – 1971Skölden - Spoven 
351961 – 1971Staven - Städet 
361961 – 1971Stämjärnet - Ämbetet 
371961 – 1971Ämbetsmannen - Ögat 
381961 – 1971Öglan - Översten. Stadsägorna 1 - 111 M. 
391961 – 1971Stadsägorna 111 O - 399 
401961 – 1971Stadsägorna 400 - 796 
411961 – 1971Stadsägorna 815-2141 
421961 – 1971Stadsägorna 2391 - 3056 samt På församlingen skrivna. 
431947 – 1961Kart. Gaturegister i alfabetisk ordning, som hänvisar till fastighet. 
441957Pärm. Förteckning i alfabetisk ordning på fastigheter med hänvisning till registerbeteckning, stadsägonummer, tomtnummer, hemman och/eller stadsdel. 
451961 – 1971Kart. Gaturegister i alfabetisk ordning, som hänvisar till fastighet. För tiden 1971-1976 även samma register till församlingsböckerna på lösblad.


Serien avslutad.