Torsdag den 22 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Register till de bundna församlingsböckerna

Eskilstuna Klosters kyrkoarkiv

Volymerna 1-13 består av bundna "husregister", som utifrån fastigheter (vissa med alfabetiska register) via personnamn hänvisar till uppslag i församlingsböckerna. Volymerna 14-22 består av "husregister" i pärmar i valdistriktsordning (med innehållsförteckning över fastigheter i valdistrikten), som utifrån fastigheter via personnamn hänvisar till uppslag i församlingsböckerna.

Volymerna 23-42 består av "ledkort" i kartonger i alfabetisk ordning efter fastigheter med uppgifter om personernas inflyttning, utflyttning, dödsfall och hänvisning till uppslag i församlingsboken.

 Volymer (45 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11930 – 1936 
21930 – 1936 
31930 – 1936 
41936 – 1940 
51936 – 1940 
61936 – 1940 
71936 – 1940 
81940 – 1950Valdistrikt 9-10 
91940 – 1950" 11-12 
101940 – 1950" 13-14 
111940 – 1950" 15-16 
121940 – 1950" 17, del I 
131940 – 1950" 17, del II 
141950 – 1961Valdistrikt 11 
151950 – 1961" 12 
161950 – 1961" 13 
171950 – 1961" 14 
181950 – 1961" 15-16 
191950 – 1961" 17-18 
201950 – 1961" 19-20 
211950 – 1961" 21, del I 
221950 – 1961" 21, del II 
231961 – 1971Daggkåpan - Dovhjorten 
241961 – 1971Drakblomman - Hornet 2 
251961 – 1971Hornet 3 - Nagelörten 
261961 – 1971Najaden - Navigatören 5 
271961 – 1971Navigatören 6 - Nithammaren 
281961 – 1971Nitnageln - Notarien 8 
291961 – 1971Notarien 9 - Nyheten 
301961 – 1971Nyingen - Nålen 
311961 – 1971Näbben - Nötväckan 
321961 – 1971Oasen - Sadelmakaren 
331961 – 1971Safiren - Skålen 
341961 – 1971Skölden - Spoven 
351961 – 1971Staven - Städet 
361961 – 1971Stämjärnet - Ämbetet 
371961 – 1971Ämbetsmannen - Ögat 
381961 – 1971Öglan - Översten. Stadsägorna 1 - 111 M. 
391961 – 1971Stadsägorna 111 O - 399 
401961 – 1971Stadsägorna 400 - 796 
411961 – 1971Stadsägorna 815-2141 
421961 – 1971Stadsägorna 2391 - 3056 samt På församlingen skrivna. 
431947 – 1961Kart. Gaturegister i alfabetisk ordning, som hänvisar till fastighet. 
441957Pärm. Förteckning i alfabetisk ordning på fastigheter med hänvisning till registerbeteckning, stadsägonummer, tomtnummer, hemman och/eller stadsdel. 
451961 – 1971Kart. Gaturegister i alfabetisk ordning, som hänvisar till fastighet. För tiden 1971-1976 även samma register till församlingsböckerna på lösblad.


Serien avslutad.