Torsdag den 18 juli kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Kålleredshemmet


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/10684
Omfång
12 Hyllmeter 
9 Ritningar  (-)
Datering
19011971(Tidsomfång)
VillkorDelvis
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Diakonianstalten Samariterhemmet. Uppsala (1882)
Kategori: Företag. Vård (hälso- och sjukvård, socialtjänst)
 
Föreningen för Göteborgs Kvinnohem (1901 – 1913)

Innehåll

ArkivhistorikArkivet levererat till Landsarkivet i Uppsala 1975. (Accession 1975:32)
Allmän anmärkningLev. (1975, 1986).
Inledning (äldre form)År 1901 inköpte Föreningen för Göteborgs Kvinnohem fastigheten Våmmedal Västergård i Kållereds socken, Göteborgs och Bohus län, för att därstädes taga hand om och giva vård åt kvinnliga frigivna fångar för återanpassning i samhället. Byggnaden iordningställdes för sitt ändamål 1901-1902.
I april 1902 emottogs den första skyddslingen. Hemmet benämndes till och med 1925 Göteborgs Kvinnohem, från och med 1926 fram till dess nedläggning 1971 Kålleredshemmet. Det överlämnades 1913 som gåva till Samariterhemmet i Uppsala.
Verksamheten ändrade så småningom karaktär och kom att omfatta mera direkt förebyggande ungdomsverksamhet. Arbetet vid Kålleredshemmet bedrevs som en lanthushållsskola. Man syftade till att ge eleverna en grundlig utbildning i husligt arbete och därjämt ett kristet hems fostran och stöd. Skolan hade plats för 30 elever i åldern 14-18 år. I undantagsfall kunde elev mottagas på föräldrarnas egen begäran. Utbildningstiden beräknades till omkring 2 år.

Skolan ägdes av Diakonianstalten Samariterhemmet i Uppsala, men hade lokalstyrelse i Göteborg och egen ekonomisk förvaltning. Två diakonissor och utbildad lärarpersonal i övrigt fanns vid hemmet.

Verksamheten bedrevs i de ursprungliga lokalerna fram till 1945. I februari 1945 invigdes ett nytt hem på fastigheten Torrekulla i Kållered, vilken gård inköptes 1942, när de gamla byggnaderna visat sig vara otillräckliga och otidsenliga.

Kålleredshemmet upphörde i juni månad 1971. Dess arkiv överfördes till Samariterhemmet i Uppsala och har därstädes ordnats och förtecknats genom arkivvårdaren Johannes Sigfrids vid de under ledning av mig år 1971 bedrivna arbetena hos Samariterhemmets arkiv. Förteckningen ansluter sig till det s.k. allmänna arkivschemat (jfr 110/1962 SFS).
Gallring har ej ägt rum i arkivet.

Uppsala den 3 februari 1972
Enligt uppdrag
Hugo Karlsson
Förste arkivarie

Avskrift av inledning till den ursprungliga arkivförteckningen. /Stefan Kardell, 2010-04-20

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Samariterhemmet i Uppsala.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Föreningen Göteborgs kvinnohem (SE/GLA/19186)

Kontroll

Skapad1989-03-01 00:00:00
Senast ändrad2011-08-31 15:57:54